Ferill 419. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988–89. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 419 . mál.


Ed.

893. Nefndarálitum frv. til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa Köfunarstöðinni hf., Dýpkunarfélaginu hf.,

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur athugað frumvarpið og rætt við fulltrúa úr samgönguráðuneytinu. Nefndin er sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins.
    Egill Jónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins vegna annarra skyldustarfa en er samþykkur áliti þessu.

Alþingi, 19. apríl 1989.Karvel Pálmason,

Guðmundur Ágústsson,

Skúli Alexandersson,


form., frsm.

fundaskr.

með fyrirvara.Jón Helgason.

Stefán Guðmundsson.

Þorv. Garðar Kristjánsson.