Ferill 558. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1993–94. – 1063 ár frá stofnun Alþingis.
117. löggjafarþing. – 558 . mál.


975. Nefndarálitum frv. til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og mælir með samþykkt þess. Á fund nefndarinnar mætti Jón Birgir Jónsson, ráðuneytisstjóri í samgönguráðuneytinu.

Alþingi, 18. apríl 1994.Pálmi Jónsson,

Petrína Baldursdóttir.

Stefán Guðmundsson.


form., frsm.Guðni Ágústsson.

Sturla Böðvarsson.

Jóhann Ársælsson.Egill Jónsson.

Árni Johnsen.

Guðrún J. Halldórsdóttir.