Tilkynning um dagskrá

24. fundur
Miðvikudaginn 02. nóvember 1994, kl. 13:32:45 (1034)


     Fjarvistarleyfi:
    Eggert Haukdal, 6. þm. Suðurl.,
    Guðmundur Árni Stefánsson félmrh.,
    Guðrún J. Halldórsdóttir, 18. þm. Reykv.,
    Ingi Björn Albertsson, 5. þm. Reykv.,
    Ólafur G. Einarsson menntmrh.,
    Pálmi Jónsson, 2. þm. Norðurl. v.