Fjárlög 1995

59. fundur
Fimmtudaginn 15. desember 1994, kl. 10:33:50 (2732)


     Fjarvistarleyfi:
    Einar K. Guðfinnsson, 3. þm. Vestf.,
    Jóhann Einvarðsson, 7. þm. Reykn.,
    Jón Baldvin Hannibalsson utanrrh.