Ferill 262. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 262 . mál.


807. Svarutanríkisráðherra við fyrirspurn Svavars Gestssonar um aðild að alþjóðastofnunum og alþjóða samningum.

     1 .     Hvað á Ísland aðild að mörgum alþjóðlegum og fjölþjóðlegum stofnunum og samtökum?
    Stofnanirnar og samtökin eru 56.

     2 .     Hverjar eru þær stofnanir eða samtök og hvenær varð Ísland aðili að þeim?
Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra:
    Sameinuðu þjóðirnar, aðild 1946.
    Alþjóðafjarskiptasambandið (International Telecommunication Union, ITU), aðild 1947.
    Alþjóðaflóttamannastofnunin (International Refugees Organization, IRO) aðild 1955.
    Alþjóðaflugmálastofnunin (International Civil Aviation Organization, ICAO), aðild 1947.
    Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (International Monetary Fund, IMF), aðild 1945.
    Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, WHO), aðild 1948.
    Alþjóðahugverkastofnunin (World Intellectual Property Organization, WIPO), aðild 1986.
    Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International Atomic Energy Agency, IAEA), aðild 1957.
    Alþjóðapóstsambandið (Universal Postal Union, UPO), 1874.
    Alþjóðasiglingamálastofnunin (International Maritime Organization, IMO), aðild 1960.
    Alþjóðaveðurfræðistofnunin (World Meteorological Organization, WMO), aðild 1950.
    Alþjóðavinnumálastofnunin (International Labour Organization, ILO, aðild 1948.
    Efnahagsnefnd Evrópu (Economic Commission for Europe), aðild 1947.
    Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (General Agreement on Tariff and     Trade, GATT), aðild 1968.
    Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (Food and Acriculture Organization of the United Nations, FAO), aðild 1945.
    Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), aðild 1969.
    Hin alþjóðlega framfarastofnun, International Development Association, aðild 1961.
    Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (United Nations Evironmental Program), aðild 1973.

Alþjóðabankinn og skyldar stofnanir:
    Alþjóðabankinn (International Bank for Reconstruction and Development, World Bank), aðild 1945.
    Alþjóðaframfarastofnunin (International Development Association, IDA), aðild 1961.
    Alþjóðalánastofnunin (Inernational Finance Corporation, IFC), aðild 1956.

Aðrar alþjóðastofnanir:
Almennt:
    Evrópuráðið (Council of Europe), aðild 1950.

Efnahags- og viðskiptamál:
    Alþjóðalánastofnunin, aðild 1956.
    Alþjóðastofnun til að gefa út tollalög/International Union for the Publication of Cus toms Tariff, aðild 1891.
    Alþjóðaviðskiptastofnunin, aðild 1995.
    Efnahags- og framfarastofnun (Organisation for Economic Co-operation and Develop ment, OECD), aðild 1961.
    Fríverslunarsamtök Evrópu, (European Free Trade Assocation, EFTA), aðild 1970.
    EFTA-dómstóllinn, aðild 1994.
    Eftirlitsstofnun EFTA, aðild 1994.
    Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, aðild 1991.
    Iðnþróunarsjóður EFTA fyrir Portúgal, aðild 1977.
    Tollasamvinnuráð, Customs Co-operation Council, aðild 1950.

Fjarskipti:
    Evrópustofnun fjarskipta um gervitungl, European Telecommunications Satellite Or ganization (EUTELSAT), aðild 1987.
    Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (International Maritime Satellite Organization INMARSAT), aðild 1991.
    Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (Interntional Telecommunication Satellite Or ganization, INTELSAT), aðild 1975.

Norðurlandaráð og norrænar stofnanir:
    Norðurlandaráð, Nordisk råd, aðild 1962.
    Ráðherranefnd Norðurlandaráðs, Nordisk ministerråd, aðild 1973.
    Iðnþróunarsjóður (Norrænn iðnþróunarsjóður fyrir Ísland), Industrialseringsfond for Island, aðild 1970.
    Norræni fjárfestingarbankinn, Den Nordiske investering bank, aðild 1976.
    Norræni tækni- og iðnþróunarsjóðurinn, Den Nordiske fond for teknologi og industri el udvikling, aðild 1974.
    Norræni þróunarsjóðurinn, Den Nordiske udviklingsfond, aðild 1989.

Sjávarútvegsmál:
    Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Organization, IHB), aðild 1970.
    Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin, (North-East Atlantic Commission, NEFAC), aðild 1967.
    Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (North-West Atlantic Commission, NAFO), aðild 1967.
    Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin (North-Atlantic Salmon Conservation Organ ization, NASCO), aðild 1983.
    Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið, (North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO), aðild 1992.
    Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), aðild 1968.

Varnar- og öryggismál:
    Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International Criminal Police Organization, INTERPOL), aðild 1971.
    Ráðstefna um öryggi og frið í Evrópu (Conference on Security and Co-Operation in Europe, CSCE), aðild 1972.
    Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty Organisation, NATO), aðild 1949.
    Vestur-Evrópusambandið (aukaaðild) (Western European Union, WEU), aðild 1993.

Umhverfismál:
    Alþjóðasjóður til að bæta tjón af völdum mengunar/International Fund for Compen sation for Pollution Damage, aðild 1980.
    Barentshafsráðið, aðild 1991.
    Óslóarsamningurinn um varnir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum, aðild 1974.
    Parísarsamningurinn um varnir gegn mengun frá skipum, aðild 1985.
    Rovaniemi-ferlið, aðild 1989.

Vísindi:
    Sameindalíffræðiþing Evrópu (European Molecular Biology Oraganization, EMBO), aðild 1978.

     3.     Hvað á Ísland aðild að mörgum alþjóðlegum samningum, fjölþjóðlegum samning um eða tvíhliða samningum?
    Fjöldi fjölþjóðlegra samninga er 269 en fjöldi tvíhliða samninga er 348.

     4.     Hverjir eru samningarnir skv. 3. lið og hvenær varð Ísland aðili að hverjum samn ingi fyrir sig?

Fjölþjóðasamningar.
 16.4.1856    Yfirlýsing um nokkur undirstöðuatriði sjóréttar á stríðstímum/Declaration with respect to Certain Fundamental Rules of Maritime Law in Time of War, aðild 25. júní 1856, SÍ 1.
 20.3.1883    Samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar/Convention for the Pro tection of Industrial Property, gekk í gildi 5. maí 1962, SÍ 2.
 14.3.1884    Samningur um vernd á hraðfréttaþráðum er lagðir eru neðansævar/Con vention on the Protection of Submarine Cables, tók gildi 1. maí 1888, SÍ 3.
  5.7.1890    Samningur um alþjóðastofnun til að gefa út tollalög/Convention for the Cre ation of an International Union for the Publication of Customs Tariffs, stað festur 7. nóvember 1890, gekk í gildi 1. apríl 1891, SÍ 5.
                               Bókun/Protocol 16.12.1949, aðild 10. febrúar 1956, gekk í gildi 1. apríl 1956, SÍ 6.
 18.5.1904    Samkomulag um ráðstafanir til að koma í veg fyrir svonefnda hvíta þræla sölu/Agreement on the Suppression of the White Slave Traffic, aðild 29. ágúst 1904, gekk í gildi 18. janúar 1905, SÍ 8.
 17.7.1905    Samningur um einkamálaréttarfarsákvæði/International/Convention on Ci vil Procedure, staðfestur 7. apríl 1909, gekk í gildi 24. apríl 1909, SÍ 9.
18.10.1907    Sáttmáli um friðsamlega lausn deilumála milli ríkja/Convention for the Pa cific Settlement of International Disputes, aðild 27. nóvember 1909, stað fest 8. desember 1955, SÍ 11.
18.10.1907    Sáttmáli um takmarkanir á valdbeitingu til að innheimta samningsbundnar skuldir/Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. des ember 1955, SÍ 12.
18.10.1907    Sáttmáli um upphaf stríðs/Convention relative to the Opening of Hostilities, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 13.
18.10.1907    Sáttmáli um reglur og venjur stríðs á landi/Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desem ber 1955, SÍ 14.
18.10.1907    Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi/Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. des ember 1955, SÍ 15.
18.10.1907    Sáttmáli um hverja deild skal gera kaupskipum óvinaríkis er stríð hefst/Con vention relative to the Conversion of Enemy Merchant Ships at the Out break of Hostilities, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 16.
18.10.1907    Sáttmáli varðandi breytingu á kaupskipum í herskip/Convention relative to the Conversion of Merchant Ships into Warships, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 17.
18.10.1907    Sáttmáli um lagningu neðansjávardufla er springa við árekstur/Convention relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines, aðild 27. nóv ember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 18.
18.10.1907    Sáttmáli um stórskotaárás frá herskipum í stríði/Convention concerning the Bombardment by Naval Forces in Time of War, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 19.
18.10.1907    Sáttmáli um að nota reglur Genfar-sáttmálans í sjóhernaði/Convention for the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Naval War, að ild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 20.
18.10.1907    Sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertökuréttarins í sjóhern aði/Convention relative to Certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 21.
18.10.1907    Sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja þegar stríð er háð til sjós/Convention concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War, aðild 27. nóvember 1909, staðfest 8. desember 1955, SÍ 22.
   4.5.1910    Samkomulag um ráðstafanir gegn birtingu klámsmíða/Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications, aðild 28. janúar 1913, tók gildi 28. júlí 1913, SÍ 23.
                               Bókun/Protocol 4.5.1949, aðild 23. nóvember 1950, tók gildi sama dag, SÍ 24.
 23.1.1912    Samningur um ópíum/International Opium Convention, undirritaður 17. des ember 1912, gekk í gildi sama dag, SÍ 25.
28.11.1919    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 2 varðandi atvinnuleysi/ILO Convention (No. 2) concerning Unemployment, fullgild 17. febrúar 1958, tók gildi sama dag, SÍ 26.
   9.2.1920    Samningur um Svalbarða/Treaty concerning Spitsbergen, fullgiltur 22. júlí 1994, tók gildi sama dag, bíður birtingar.
11.11.1921    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 15, um lágmarksaldur kynd ara og kolamokara/ILO Convention (No. 15) Fixing the Minimum Age for the Admission of Young Persons to Employment as Trimmers or Stokers, staðfest 21. ágúst 1956, tók gildi sama dag, SÍ 27.
12.11.1921    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 11, um félagafrelsi landbún aðarverkafólks/ILO Convention (No. 11) concerning the Rights of Associ ation and Combination of Agricultural Workers, staðfest 21. ágúst 1956, tók gildi sama dag, SÍ 28.
 1.12.1924    Samningur um aðstöðu sjómanna á kaupskipum til að fá læknishjálp við kyn sjúkdómum/Agreement concerning Facilities to be given to Merchant Sea men for the Treatment of Venereal Disease, aðild 1. nóvember 1928, tók gildi 1. febrúar 1929, SÍ 29.
 17.6.1925    Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass og sýkla í hern aði/Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiat ing, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, fullgiltur 19. desember 1966, tók gildi sama dag, C 19/1966.
 28.1.1926    Norðurlandasamningur um haffæri skipa og skipsbúnað/Nordisk konvention angaaende Skibes Södygtighed og Udrustning, staðfestur 15. júní 1928, gekk í gildi sama dag, SÍ 30.
                              Breyting/Declaration 11.6.1928, gekk í gildi 15. júní 1928, SÍ 31.
 24.4.1926    Alþjóðasamningur um bifreiðaumferð/International Convention on Motor Traffic, tók gildi 1. mars 1936, SÍ 32.
  2.6.1928    Alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum/Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works, tók gildi 7. sept ember 1947, SÍ 33.
 27.8.1928    Sáttmáli um að fyrirdæma stríð til að skera úr deilum milli ríkja/Treaty providing for the Renunciation of War as an Instrument of National Policy, staðfestur 14. maí 1929, gekk í gildi 10. júní 1929, SÍ 34.
12.10.1929    Samningur um samræmingu nokkurra reglna varðandi loftflutninga milli landa/Convention for the Unification of Certain Rules regarding Interna tional Carriage by Air, aðild 21. nóvember 1958, SÍ 35.
                              Bókun/Protocol 28.9.1955, SÍ 36, fullgild 3. maí 1963, gekk í gildi 1. ágúst 1963, C 9/1963.
 28.6.1930    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29, um nauðungarvinnu eða skylduvinnu/ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour, staðfest 17. febrúar 1958, gekk í gildi 17. febrúar 1959, SÍ 37.
  6.2.1931    Samningur Norðurlanda um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð; með lokabókun/Nordisk konvention indeholdende international privatretslige Betingelser om Ægteskab, Adoption og Værge maal, med tilhörende Slutprotokol, gekk í gildi gildi 1. janúar 1932, SÍ 39.
                               Breyting/Amendment 26.3.1953, gekk í gildi 4. maí 1954, SÍ 40.
                              Breyting/Amendment 3.11.1969, gekk í gildi 23. desember 1969, tók gildi 1. janúar 1970, C 22/1969.
                               Breyting/Amendment 20.11.1973, fullgild 28. desember 1973, C 26/1973 og gekk í gildi 1. janúar 1974, C 3/1974.
 16.3.1932    Samningur Norðurlanda um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra/Nord isk Konvention om Anerkendelse af og Fuldbyrdelse af Domme, tók gildi 1. júlí 1933, SÍ 44.
 7.11.1933    Samningur Norðurlanda um gjaldþrotaskipti/Nordisk Konvention om konkurs, staðfestur 29. júní 1934, tók gildi 1. janúar 1935, SÍ 45.
19.11.1934    Samningur Norðurlanda um erfðir og skipti á dánarbúum/Nordisk kon vention om Arv og Dödsbostifte, staðfestur 14. júní 1935, gekk í gildi 1. jan úar 1936, SÍ 46.
                              Breytingar/Ændring 9.12.1975, undirritaðar 9. desember 1975, tóku gildi 1. júlí 1976, C 13/1976.
24.10.1936    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 58, um lágmarksaldur barna við sjómennsku (endurskoðuð 1936)/ILO Convention (No. 58) staðfest 21. ágúst 1956, tók gildi 21. ágúst 1957, SÍ 47.
 27.5.1938    Yfirlýsing Norðurlanda um samstæð hlutleysisákvæði/Déclaration entre l´Is lande, le Danemark, la Finlande, la Norvége et la Sùede concernant les règles, similaires de neutralité, birt 14. júní 1938, SÍ 48.
 7.12.1944    Samþykkt um alþjóðaflugmál/Convention on International Civil Aviation, staðfest 21. mars 1947, tók gildi 20. apríl 1947, SÍ 49.
                              Bókun/Protocol 14.6.1954, staðfest 5. júlí 1955, SÍ 50.
                              Bókun/Protocol 15.9.1962, fullgild 9. maí 1990, tók gildi sama dag, C 10/1990.
                              Bókun/Protocol 12.3.1971, fullgild 17. maí 1971, tók gildi 16. janúar 1973, C 1/1988.
                               Bókun/Protocol 7.7.1971, fullgild 27. september 1971, tók gildi 19. des ember 1974, C 1/1988.
                               Bókun/Protocol 16.10.1974, fullgild 18. ágúst 1975, C 18/1975 og tók gildi 15. febrúar 1980, C 1/1981.
                              Bókun um gildan texta samþykktarinnar á fjórum tungumálum Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention 30.9.1977, staðfest 7. júní 1979, C 8/1979.
                               Bókun/Protocol 30.9.1977, fullgild 11. júní 1979, C 8/1979.
                               Bókun/Protocol 6.10.1980, fullgild 9. maí 1990, C 10/1990.
                               Bókun/Protocol 6.10.1989, fullgild 9. maí 1990, C 10/1990.
                               Bókun/Protocol 26.10.1990, fullgild 4. nóvember 1992, C 21/1992.
 7.12.1944    Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara/International Air Services Transit Agreement, staðfestur 21. mars 1947, gekk í gildi 4. júní 1945, SÍ 51.
 26.6.1945    Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómstólsins/Chart er of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, að ild 19. nóvember 1946, SÍ 52.
                               Breytingar/Amendments 17.12.1963, gengu í gildi 31. ágúst 1965, C 9/ 1965.
                               Breyting/Amendment 20.12.1965, fullgild 21. júní 1966, C 10/1966.
                               Breyting/Amendment 20.12.1971, staðfest 6. mars 1973, C 7/1973 og gekk í gildi 24. september 1973, C 22/1973.
16.10.1945    Stofnskrá Matvæla- og landbúnaðarstofnunar hinna Sameinuðu þjóða/Con stitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, undirrituð 16. október 1945, gekk í gildi sama dag, SÍ 53.
16.11.1945    Stofnskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna/Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, aðild 8. júní 1969, tók gildi sama dag, C 5/1964.
27.12.1945    Samkomulag um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins/Articles of Agree ment of the International Monetary Fund, undirritað 21. desember 1945, gekk í gildi 27. desember 1945, SÍ 54.
                               Breyting/Amendment 31.5.1968, gekk í gildi 28. júlí 1969, C 1/1971.
                               Önnur breyting/Second Amendment 30.4.1976, staðfest 6. júní, gekk í gildi 1. apríl 1978, C 18/1978.
27.12.1945    Samkomulag um samþykktir Alþjóðabanka til endurbyggingar og nýbygg ingar/Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development, undirritað 21. desember 1945, gekk í gildi 27. desember 1945, SÍ 55.
 13.2.1946    Samningur um réttindi og griðhelgi Sameinuðu þjóðanna/Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, staðfest 10. mars 1948, gekk í gildi sama dag, SÍ 56.
 22.7.1946    Stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar/Constitution of the World Health Organization, staðfest 17. júní 1948, gekk í gildi sama dag, SÍ 59.
                               Breytingar/Amendments 22.5.1973, fullgiltar 5. sepember 1975, C 28/1975 og gengu í gildi 3. febrúar 1979, C 13/1982.
                               Breytingar/Amendments 17.5.1976, staðfestar 22. júlí 1993, C 8/1983 og gengu í gildi 20. janúar 1984, C 24/1989.
                               Breytingar/Amendments 18.5.1978, staðfestar 22. júlí 1983, C 8/1983.
                               Breytingar/Amendments 12.5.1986, staðfestar 2. apríl 1991, C 12/1991.
 9.10.1946    Gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar/Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organ ization, gekk í gildi 20. apríl 1948, SÍ 60.
                               Breyting/Amendment 25.6.1953, tók gildi 20. maí 1954, SÍ 61.
                               Gerð um breytingar/Amendment 22.6.1962, samþykkt 17. desember 1962, C 2/1963.
                               Breyting/Amendment 22.6.1972, samþykkt 29. nóvember 1972, C 21/ 1972.
                               Breyting/Amendment 24.6.1986, fullgild 28. júlí 1987, C 12/1987.
 2.12.1946    Alþjóðasáttmáli um skipan hvalveiða/International Convention for the Reg ulation of Whaling, fullgiltur 10. mars 1947, gekk í gildi 10. nóvember 1948, SÍ 62.
                               Bókun/Protocol 19.11.1956, fullgild 23. nóvember 1956, gekk í gildi 4. maí 1959, SÍ 63.
                               Uppsögn/Withdrawal, uppsagnarskjal afhent 27. desember 1991, tók gildi 30. júní 1992, C 4/1992.
 10.6.1947    Samningur um samræmda aðferð við skipamælingar/Convention on a Uni form System of Tonnage Measurements of Ships, staðfestur 23. september 1948, gekk í gildi 30. desember 1954, SÍ 65.
                               Breytingar/Amendments 21.5.1965, staðfestar 30. desember 1967, C 18/ 1967.
11.10.1947    Samningur um Alþjóðaveðurfræðistofnun/Convention of the World Met eorological Organization, staðfestur 16. janúar 1948, gekk í gildi 23. mars 1950, SÍ 66.
30.10.1947    Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), ásamt Genfarbók un frá 30. júní 1967/General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Geneva Protocol of 30th June of 1967, staðfest 22. mars 1968, tók gildi 21. apríl 1968, C 8/1968.
                               Genfarbókunin 1979/Geneva (1979) Protocol 30.6.1979, fullgiltur 15. apríl 1980, tók gildi sama dag, C 7/1980.
  6.3.1948    Samþykkt um Alþjóðasiglingamálastofnunina/Convention on the Interna tional Maritime Organization, 8. nóvember 1960, SÍ 67.
                               Breytingar/Amendments 15.9.1964, staðfestar 10. september 1965, gengu í gildi 6. október 1967, C 20/1969.
                               Breytingar/Amendments 28.9.1965, staðfestar 8. mars 1967, tóku gildi 3. nóvember 1968, C 20/1969.
                               Breytingar/Amendments 17.10.1974, staðfestar 3. maí 1976, C 10/1976 og gengu í gildi 1. apríl 1978, C 3/1979.
                               Breytingar/Amendments 14.11/9.11.1977, staðfestar 17. júlí 1980, C 15/1980 og gengu í gildi 22. maí 1982, C 9/1982.
                                Breytingar/Amendments 17.11.1977, staðfestar 17. júlí 1980, C 15/1980 og gengu í gildi 10. nóvember 1984, C 2/1988.
                                Breytingar/Amendments 15.11.1979, staðfestar 17. júlí 1980, C 15/1980 og gengu í gildi 10. nóvember 1984, C 2/1988.
 19.6.1948    Samningur um alþjóðaviðurkenningu réttinda í loftförum/Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, fullgiltur 6. febrúar 1967, tók gildi 7. maí 1967, C 5/1967.
  9.7.1948    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87, um félagafrelsi og vernd un þess/ILO Convention (No. 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, staðfest 4. október 1950, tók gildi 4. október 1951, SÍ 70.
 9.12.1948    Sáttmáli um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð/Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, staðfestur 29. ágúst 1949, gekk í gildi 12. janúar 1951, SÍ 72.
  4.4.1949    Norður-Atlantshafssamningur/North Atlantic Treaty, aðild 1. ágúst 1949, gekk í gildi 24. ágúst 1949, SÍ 75.
                               Bókun varðandi þátttöku Grikklands og Tyrklands/Protocol on the Accession of Greece and Turkey 22.10.1951, aðild 29. janúar 1952, gekk í gildi 15. febrúar 1952, SÍ 76.
                               Bókun um aðild Sambandslýðveldisins Þýskalands/Protocol on the Accession of the Federal Republic of Germany 23.10.1954, aðild 16. mars 1955, gekk í gildi 5. maí 1955, SÍ 77.
                                Viðbótarsamningur um aðild Spánar/Protocol on the Accession of Spain 10.12.1981, staðfestur 26. febrúar 1982, gekk í gildi 29. maí 1982, C 10/1982.
  5.5.1949    Stofnskrá Evrópuráðsins/Statute of the Council of Europe, aðild 7. mars 1950, gekk í gildi sama dag, SÍ 79.
                               Breytingar/Amendments 22.5.1951, gengu í gildi 18. desember 1951, SÍ 80.
                               Breyting/Amendment 4.5.1953, undirrituð 4. maí 1953, gekk í gildi sama dag, SÍ 82.
                               Breytingar/Amendments 14.10.1970 gengu í gildi 14. október 1970 og 17. febrúar 1971, C 9/1971
                               Breyting/Amendment 26.11.1991, gekk í gildi 26. nóvember 1991, C 30/1991.
                               Breyting/Amdendment 7.5. 1992, gekk í gildi sama dag, C 9/1972.
                               Breyting/Amendment 10.12. 1992, gekk í gildi 1. janúar 1993, C 2/1993.
                               Breyting/Amendment 14.5. 1993, gekk í gildi sama dag, C 7/1993.
                               Breyting/Amendment 30.6. 1993, gekk í gildi sama dag, C 18/1993.
18.6.1949        Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91, um orlof með launum fyr ir farmenn/ILO Convention (No. 91) concerning Vacation Holidays with Pay for Seafarers (Revised 1949), A 63/1952.
 1.7.1949        Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98, um beitingu grundvall arreglna um réttinn til að stofna félög og semja sameiginlega/ILO Con vention (No. 98) concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, aðild 15. júlí 1952, tók gildi 15. júlí 1953, SÍ 86.
 12.8.1949    Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á víg velli/Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, aðild og fullgiltur 10. ágúst 1965, tók gildi 10. febrúar 1966, C 16/1965.
 12.8.1949    Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreka sjóliða á hafi/Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, aðild og fullgiltur 10. ágúst 1965, tók gildi 10. febrúar 1966, C 16/1965.
 12.8.1949    Genfarsamningur um meðferð stríðsfanga/Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, aðild og fullgiltur 10. ágúst 1965, tók gildi 10. febrúar 1966, C 16/1965.
 12.8.1949    Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum/Geneva Con vention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, að ild og fullgiltur 10. ágúst 1965, tók gildi 10. febrúar 1966, C 16/1965.
  2.9.1949    Samningur um réttindi og griðhelgi Evrópuráðsins/General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, aðild 11. mars 1955, tók gildi 11. júlí 1956, SÍ 83.
                               Bókun/Protocol 6.11.1952, aðild 11. mars 1955, tók gildi 11. júlí 1956, SÍ 84.
                               Bókun/Second Protocol 15.12.1956, undirrituð 15. desember 1956, tók gildi sama dag, SÍ 85.
                               Breyting/Third Protocol 6.3.1959, fullgild 16. febrúar 1971, C 8/1971.
 19.9.1949    Samningur um umferð á vegum/Convention on Road Traffic, aðild 22. júlí 1983, tók gildi 21. ágúst 1983, C 9/1983.
18.10.1950    Samþykkt um fuglaverndun/International Convention for the Protection of Birds, aðild 28. janúar 1956, tók gildi sama dag, SÍ 87.
 4.11.1950    Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis/Convention for the Pro tection of Human Rights and Fundamental Freedoms, aðild 29. júní 1953, tók gildi 3. september 1953, SÍ 88.
                               Viðbótarsamningur/Protocol 20.3.1952, aðild 29. júní 1953, gekk í gildi 18. maí 1954, SÍ 88.
                               Viðbótarsamningur nr. 2, um rétt Mannréttindadómstóls Evrópu til álits gerða/Protocol No. 2 conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions 6.5.1963, fullgiltur 16. nóvember 1967, C 17/1967 og gekk í gildi 21. september 1970, C 39/1991.
                               Viðbótarsamningur nr. 3, um breytingu á 29., 30. og 34. gr. sáttmál ans/Protocol No. 3 amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention 6.5.1963, fullgiltur 16. nóvember 1967, C 17/1967 og gekk í gildi 21. sept ember 1970, C 39/1991.
                               Viðbótarsamningur nr. 4, um tiltekin mannréttindi og mannfrelsi, önnur en þau sem greinir í sáttmálanum og fyrsta viðbótarsamningi við hann/ Protocol No. 4 securing Certain Rights and Freedoms other than those al ready included in the Convention and in the first Protocol thereto 16.9.1963, fullgiltur 14. nóvember 1967, C 17/1967 og gekk í gildi 2. maí 1968, 7/1968.
                               Viðbótarsamningur nr. 5, um breytingar á 22. og 40. gr. sáttmálans/Pro tocol No. 5 amending Articles 22 and 40 of the Convention 20.1.1966, full giltur 16. nóvember 1967, C 17/1967 og gekk í gildi 20. desember 1971, C 39/1991.
                               Viðbótarsamningur nr. 6 varðandi afnám dauðarefsingar/Protocol No. 6 concerning the Abolition of the Death penalty 28.4.1983, fullgiltur 22. maí 1987, tók gildi 1. júní 1987, C 6/1987.
                               Viðbótarsamningur nr. 7/Protocol No. 7 22.11.1984, fullgiltur 22. maí 1987, C 6/1987 og gekk í gildi 1. janúar 1988, C 9/1988.
                               Viðbótarsamningur nr. 8/Protocol No. 8 19.3.1985, fullgiltur 22. maí 1987 C 6/1987 og gekk í gildi 1. janúar 1990, C 21/1989.
                               Viðurkenning á lögsögu Mannréttindadómstóls framlengd til 2. septem ber 1994/Recognition of the Jurisdiction of the European Court of Human Rights until 2 September 1994, 28.9.1984, afhending yfirlýsingar, C 11/1989.
15.12.1950    Samningur um tollasamvinnuráð/Convention establishing a Customs Co-operation Council, undirritaður 15. desember 1950, gekk í gildi sama dag, C 2/1971.
 20.9.1951    Samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa hjá því og starfslið þess/Agreement on the Status of the North Atlantic Trea ty Organization, National Representatives and International Staff, aðild 11. maí 1953, gekk í gildi 18. maí 1954, SÍ 78.
 29.6.1951    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100, um jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf/ILO Convention (No. 100) concerning Equ al Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, að ild 17. febrúar 1958, tók gildi 17. febrúar 1959, SÍ 89.
 28.7.1951    Samningur um réttarstöðu flóttamanna/Convention relating to the Status of Refugees, staðfestur 30. nóvember 1955, tók gildi 1. mars 1956, SÍ 90.
                               Breytingar/Protocol 31.1.1967, fullgiltar 31. janúar 1967, gengu í gildi sama dag, C 5/1968.
 28.6.1952    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 102, um lágmark félagslegs öryggis/ILO Convention (No. 102) concerning Minimum Standards of Soci al Security, staðfest 20. febrúar 1961, tók gildi 20. febrúar 1962, SÍ 94.
 28.8.1952    Bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hef ur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum/Protocol on the Stat us of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atl antic Treaty, aðild 11. maí 1953, gekk í gildi 10. apríl 1954, SÍ 97.
  6.9.1952    Samningur um höfundarétt/Universal Copyright Convention, aðild 18. sept ember 1956, tók gildi 18. desember 1956, SÍ 98.
 7.11.1952    Alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vörusýnishornum og aug lýsingaefni/International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material, aðild 28. apríl 1977, tók gildi 28. maí 1977, C 10/1977.
 31.3.1953    Samningur um pólitíska réttarstöðu kvenna/Convention on the Political Rights of Women, aðild 30. júní 1954, tók gildi 28. september 1954, SÍ 99.
11.12.1953    Samþykkt Evrópuríkja um framfærslu- og læknishjálp, ásamt viðbótarsamn ingi/European Convention on Social and Medical Assistance, with Protocol, fullgiltur 4. desember 1964, tók gildi 1. janúar 1965, C 11/1964.
11.12.1953    Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi/European Interim Agree ment on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Sur vivors, with Protocol, fullgiltur 4. desember 1964, tók gildi 1. janúar 1965, C 12/1964.
11.12.1953    Bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi/European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, In validity and Survivors, with Protocol, fullgiltur 4. desember, tók gildi 1. jan úar 1965, C 13/1964.
11.12.1953    Samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina til aðgangs að há skólum/European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities, aðild 5. ágúst 1954, tók gildi sama dag, SÍ 100.
11.12.1953    Stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki/Constitution of the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease, 12. júní 1954, tók gildi sama dag, SÍ 101.
 12.5.1954    Alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu/Inter national Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, full giltur og tók gildi 23. maí 1962, C 4/1962.
                               Breytingar/Amendments 13.4.1962, fullgiltar 13. apríl 1963, gengu í gildi 18. maí 1967, C 6/1966.
                               Breytingar/Amendments 21.10.1969, C 17/1970 og gengu í gildi 20. jan úar 1978, C 23/1977.
 22.5.1954    Bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í hönd um vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimaland inu/Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet, aðild með erindisskiptum milli Íslands og Danmerkur 11. og 20. október 1955, milli Íslands og Finnlands 3. og 9. nóvember 1955, milli Íslands og Noregs 14. nóvember 1955, milli Íslands og Svíþjóðar 3. nóvember 1955, gekk í gildi 1. desember 1955, SÍ 102.
19.12.1954    Menningarsáttmáli Evrópu/European Cultural Convention, fullgiltur 1. mars 1946, gekk í gildi 1. mars 1956, SÍ 103.
 25.5.1955    Samkomulag um Alþjóðalánastofnun/Articles of Agreement of the Interna tional Finance Corporation, undirritaður 18. ágúst 1955, gekk í gildi 20. júlí 1956, SÍ 104.
  5.8.1955    Gjaldeyrissamningur Evrópu/European Monetary Agreement, undirritaður 5. ágúst 1955, gekk í gildi 27. desember 1958, SÍ 106.
 30.4.1956    Samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flugþjónustu í Evrópu/ Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Ser vices in Europe, fullgiltur 25. sepember 1961, tók gildi 25. desember 1961, SÍ 108.
  7.9.1956    Samningur um afnám þrælahalds og þrælasölu/Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, fullgiltur 17. nóvember 1965, tók gildi 17. nóvember 1965, C 17/1965.
 25.9.1956    Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi/Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland, staðfestur 18. febrúar 1957, tók gildi 6. júní 1958, SÍ 109.
                               Bókun/Protocol 3.11.1982, samþykkt 10. ágúst 1987, tók gildi til bráða birgða sama dag, C 14/1987 og öðlaðist endanlegt gildi 17. nóvember 1989, C 2/1992.
 25.9.1956    Samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Grænlandi og Færeyjum/Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland and the Faroe Islands, fullgiltur 18. febr úar 1957, tók gildi 6. júní 1958, SÍ 110.
                               Bókun/Protocol 3.11.1982, samþykkt 10. ágúst 1987, tók gildi til bráða birgða sama dag, C 15/1987 og öðlaðist endanlegt gildi 17. nóvember 1989, C 3/1992.
26.10.1956    Stofnskrá Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar/Statute of the International Atomic Energy Agency, staðfestur 6. ágúst 1957, tók gildi sama dag, SÍ 111.
                               Breyting/Amendment 28.9.1970, staðfest 6. júlí 1972, C 11/1972 og gekk í gildi 1. júní 1973, C 38/1991.
                               Breyting/Amendment 27.9.1984, staðfest 15. apríl 1987, C 4/1987 og gekk í gildi 28. desember 1989, C 38/1991.
21.11.1956    Samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra/Agreement concerning Technical Assistance between Iceland and the United Nations and its Organizations, undirritaður 21. nóvember, gekk í gildi sama dag, SÍ 112.
15.12.1956    Samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í háskólum/European Con vention on the Equivalence of Periods of University Study, fullgiltur 5. apríl 1963, tók gildi sama dag, C 7/1963.
 20.2.1957    Samþykkt um ríkisfang giftra kvenna/Convention on the Nationality of Married Women, aðild 18. október 1977, tók gildi 16. janúar 1978, C 17/1977.
 15.6.1957    Nice-samningurinn um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skrán ingar vörumerkja/Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, að ild 23. desember 1994, tekur gildi 9. apríl 1995, bíður birtingar.
 25.6.1957    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 105, um afnám nauðungar vinnu/ILO Convention (No. 105) concerning the Abolition of Forced Lab our, staðfestur 29. nóvember 1960, tók gildi 29. nóvember 1961, SÍ 114.
 12.7.1957    Samningur Norðurlanda um afnám vegabréfaskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna/Nordisk overenskomst om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, gekk í gildi 1. janúar 1966, C 19/1965.
                               Viðauki/Supplementary Protocol 20.5.1963, aðild 24. september 1965, tók gildi 1. janúar 1966, C 19/1965.
                               Viðauki/Supplementary Protocol 2.4.1973, fullgiltur 1. janúar 1973, tók gildi sama dag, C 9/1973.
                               Breytingar/Amendments 27.7.1979, undirritaðar 27. júlí 1979, gengu í gildi 26. ágúst 1979, C 9/1979.
10.10.1957    Alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa, sem á sjó sigla/International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships, fullgiltur 16. apríl 1968, tók gildi 16. apríl 1969, C 16/1968.
13.12.1957    Evrópusamningur um framsal sakamanna/European Convention on Extra dition, fullgiltur 20. júní 1984, tók gildi 18. september 1984, C 8/1984.
                               Viðbótarsamningur/Additional Protocol 15.10.1975, fullgiltur 20. júní 1984, tók gildi 18. september 1984, C 8/1984.
                               Annar viðbótarsamningur/Second Additional Protocol 17.3.1978, full giltur 20. júní 1984, tók gildi 18. september 1984, C 8/1984.
 13.5.1958    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 108, um persónuskilríki sjó manna/ILO Convention (No. 108) concerning Seafarers National Identity Documents, fullgild 26. október 1970, tók gildi 26. október 1971, C 27/ 1970.
 25.6.1958    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111, er varðar misrétti með tilliti til atvinnu eða starfa/ILO Convention (No. 111) concerning Discrim ination in respect of Employment and Occupation, fullgild 29. júlí 1963, tók gildi 29. júlí 1964, C 14/1963.
 20.4.1959    Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum/European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, fullgiltur 20. júní 1984, tók gildi 18. september 1984, C 9/1984.
                               Viðbótarsamningur/Additional Protocol 17.3.1978, fullgiltur 20. júní 1984, tók gildi 18. september 1984, C 9/1984.
 20.4.1959    Samningur Evrópuríkja um afnám vegabréfsáritana fyrir flóttamenn/Europe an Agreement on the Abolition of Visas for Refugees, fullgiltur 8. septem ber 1966, tók gildi 8. október 1966, C 15/1966.
14.12.1959    Samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskólaprófum/European Con vention on the Academic Recognition of University Qualifications, fullgilt ur 5. apríl 1963, tók gildi 5. maí 1963, C 6/1963, SÍ 121.
  4.1.1960    Samningur um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) Convention Establishing the European Free Trade Association, aðild 22. janúar 1970, tók gildi 1. mars 1970, C 7/1970.
                               Bókun varðandi úrsögn Bretlands og Danmerkur/Protocol relating to the Withdrawal of Denmark and the United Kingdom 21.12.1972, tilkynnt 31. desember 1971, C 23/1971.
                               Bókun varðandi Liechtenstein/Protocol relating to Liechtenstein 4.1.1960, aðild 22. janúar 1970, tók gildi 1. mars 1970, C 7/1970.
                               Bókun um löghæfi, sérréttindi og friðhelgi Fríverslunarsamtaka Evr ópu/Protocol on Legal Capacity, Privileges and Immunities 28.7.1960, að ild 22. janúar 1970, tók gildi 1. mars 1970, C 7/1970.
                               Bókun um samkomulag varðandi aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA)/Record of Understandings relating to the Accession of Iceland 27.1.1970, aðild 20. janúar 1970, tók gildi 1. mars 1970, C 7/1970.
                                Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 17/1969 um aðild Íslands/Decision of the Council No. 17/1969 relating to the Accession of Iceland 4.12.1969, aðild 20. janúar 1970, tók gildi 1. mars 1970, C 7/1970.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 8/1975 um breytingu á viðauka G/Decision of the Council No. 8/1975 on an Amendment to Annex G 6.11.1975, full gilt 31. ágúst 1976, gekk í gildi sama dag, C 20/1976.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 4/1976 um stofnun Iðnþróunarsjóðs EFTA fyrir Portúgal/Decision of the Council No. 4/1976 on the Establishment of the EFTA Industrialization Fund for Portugal 7.4.1976, staðfest 2. júní 1976, C 17/1976 og gekk í gildi í febrúar 1977, C 6/1977.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 15/1976 um breytingu á viðauka G/Decision of the Council No. 15/1976 on an Amendment to Annex G 16.12.1976, full gild 14. október 1977, C 19/1977 og gekk í gildi 2. maí 1978, C 6/1978.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 7/1982 um breytingu á viðauka G/Decision of the Council No. 7/1982 on an Amendment to Annex G 1.7.1982, tók gildi 23. desember 1982, C 22/1982.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 15/1987 um breytingar á samningn um/Decision of the Council No. 15/1987 on Amendments of the Convention 14.12.1987, staðfest 1. júlí 1988, gekk í gildi sama dag, C 7/1988.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 6/1989 um breytingar á samningnum/Decision of the Council No. 6/1989 on Amendments of the Convention 14.6.1989, staðfest 27. júní 1990, gekk í gildi 1. júlí 1990, C 22/1990.
                               Samþykkt EFTA-ráðsins nr. 21/1991 um aðild Liechtenstein/Decision of the Council No. 21/1991 relating to the Accession of Liechtenstein, aðild 30. ágúst 1991, tók gildi 1. september 1991, C 1/1991.
 26.1.1960    Samningur um Hina alþjóðlegu framfarastofnun/Articles of Agreement of the International Development Association, aðild 19. maí 1961, tók gildi sama dag, SÍ 122.
                               Breyting/Amendment 5.11.1971, tók gildi 5. nóvember 1971, C 24/1971.
28.4.1960    Samningur Evrópuríkja um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga tækja o.fl./Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medi cal, Surgical and Laboratory Equipment, etc., fullgiltur 26. janúar 1967, tók gildi 7. apríl 1967, C 1/1967.
                               Viðbótarbókun/Additional Protocol 1.1.1983, gekk í gildi 1. janúar 1985, C 3/1988.
 17.6.1960    Samningur um öryggi mannslífa á hafinu/International Convention for the Safety of Life at Sea, fullgiltur 11. desember 1964, tók gildi 26. maí 1965, C 8/1965.
14.12.1960    Samningur um Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunina/Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, fullgiltur 28. apríl 1961, tók gildi 30. september 1961, SÍ 124.
 30.3.1961    Alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1961/Single Convention on Nar cotic Drugs, 1961, aðild 18. desember 1974, tók gildi 17. janúar 1975, C 22/1974.
                               Bókun um breytingar/Protocol amending the Single Convention 25.3. 1972, fullgild 18. desember 1974, C 22/1974, gekk í gildi 8. ágúst 1975, C 16/1975.
 18.4.1961    Vínarsamningur um stjórnmálasamband/Vienna Convention on Diplomatic Relations, aðild 18. maí 1971, gekk í gildi 17. júní 1971, C 14/1971.
                               Kjörfrjáls bókun varðandi öflun ríkisborgararéttar/Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality 18.4.1961, aðild 18. maí 1971, gekk í gildi 17. júní 1971, C 14/1971.
                                Kjörfrjáls bókun varðandi skyldubundna lausn deilumála/Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes 18.4.1961, aðild 18. maí 1971, gekk í gildi 17. júní 1971, C 14/1971.
  8.6.1961    Tollasamningur varðandi hlunnindi vegna innflutnings á vörum til kynning ar eða notkunar á sýningum o.fl./Customs Convention concerning Facilities for the Importation of Goods for Display or use at Exhibitions, Fairs, Meet ings or Similar Events, aðild 6. desember 1970, tók gildi 6. mars 1971, C 24/1970.
  8.6.1961    Tollasamningur varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækj um/Customs Convention on the Temporary Importation of Professional Equipment, aðild 6. desember 1970, tók gildi 6. mars 1971, C 25/1970.
18.10.1961    Félagsmálasáttmáli Evrópu/European Social Charter, fullgiltur 15. janúar 1976, tók gildi 14. febrúar 1976, C 3/1976.
26.10.1961    Samningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofn ana/Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, aðild 15. mars, 1994, tók gildi 15. júní 1994, bíður birtingar.
 6.12.1961    Tollasamningur um A.T.A. ábyrgðarskjöl fyrir innflutning á vörum um stund arsakir/Customs Convention on the A.T.A. Carnet for the Temporary Ad mission of Goods (A.T.A. Convention), aðild 16. júní 1970, tók gildi 16. september 1970, C 23/1970.
16.12.1961    Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréf um/European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Pass ports between the Member Countries of the Council of Europe, fullgiltur 13. janúar 1969, tók gildi 13. febrúar 1969, C 1/1969.
 23.3.1962    Samstarfssamningur Norðurlanda/Nordisk samarbejdsoverenskomst, stað festur 11. apríl 1962, gekk í gildi 1. júlí 1962, C 7/1962.
                               Breyting/Amendment 13.2.1971, fullgild 1. júní 1971, gekk í gildi 1. júlí 1971, C 16/1971.
                               Breyting/Amendment 1.3.1974, fullgild 16. ágúst 1976, gekk í gildi 5. september 1976, C 17/1975.
                               Breyting/Amendment 15.6.1983, fullgild 23. desember 1983, gekk í gildi 28. janúar 1984, C 13/1983.
                               Breyting/Amendment 6.5.1985, staðfestur 30. nóvember 1985, C 16/1985 og gekk í gildi 12. febrúar 1986, C 4/1986.
                               Breyting/Amendment 21.8.1991, staðfestur 23. desember 1991, gekk í gildi 29. janúar 1992, C 33/1991.
                               Breyting 18.3.1993, staðfest 7. október 1993, tók gildi 7. nóvember 1993, C 27/1993.
 23.3.1962    Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga/Nordisk konvention om inn driving av underholdsbidrag, fullgiltur 6. febrúar 1963, gekk í gildi 1. júlí 1963, C 1/1963.
10.12.1962    Samningur um samþykki og lágmarksaldur til hjúskapar og um skráningu hjónabanda/Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marri age and Registration of Marriages, aðild 18. október 1977, tók gildi 16. jan úar 1978, C 18/1977.
 24.4.1963    Vínarsamningur um ræðissamband/Vienna Convention on Consular Rela tions, aðild 1. júní 1978, tók gildi 1. júlí 1978, C 8/1978.
                               Kjörfrjáls bókun varðandi ríkisborgararétt/Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality 24.4.1963, aðild 1. júní 1978, tók gildi 1. júlí 1978, C 8/1978.
                               Kjörfrjáls bókun varðandi skyldubundna lausn deilumála/Optional Pro tocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes 24.4.1963, aðild 1. júní 1978, tók gildi 1. júlí 1978, C 8/1978.
  5.8.1963    Samningur um bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn í gufuhvolfinu, him ingeimnum og neðan sjávar/Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the At mosphere, in Outer Space and Under Water, fullgiltur 29. apríl 1964, gekk í gildi 29. apríl 1964, C 3/1964.
 14.9.1963    Samningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum/Convention on Of fences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, aðild 16. mars 1970, tók gildi 14. júní 1970, C 11/1970.
 18.6.1964    Samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um kjarnorku upplýsingar/Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information, tók gildi 12. mars 1965, C 3/1965.
  9.7.1964    Samþykkt nr. 122 um stefnu í atvinnumálum/Convention No. 122 Concern ing Employment Policy, fullgild 22. júní 1990, tók gildi 22. júní 1991, C 20/1990.
 22.7.1964    Samningur um lyfjaskrá Evrópu/Convention on the Elaboration of a Europe an Pharmacopoeia, aðild 10. júní 1975, tók gildi 11. september 1975, C 15/1975.
 12.9.1964    Samningur um Alþjóðahafrannsóknaráðið/Convention for the International Council for the Exploration of the Sea, fullgiltur 4. desember 1964, C 2/1965 og tók gildi 22. júlí 1968, C 10/1968.
                               Bókun/Protocol 13.8.1970, undirrituð 28. september 1970, C 26/1970 og gekk í gildi 12. nóvember 1975, C 2/1976.
 18.3.1965    Samningur um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja/Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, fullgiltur 25. júlí 1966, tók gildi 14. október 1966, C 13/1966.
  9.4.1965    Alþjóðasamningur um auðveldun flutninga á sjó/Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, fullgiltur 24. janúar 1967, tók gildi 5. mars 1967, C 2/1967.
                               Breyting/Amendment 26.4.1965, samþykkt 29. nóvember 1972, C 20/ 1972.
12.11.1965    Alþjóðafjarskiptasamningur/International Telecommunications Convention, fullgiltur 8. mars 1967, tók gildi sama dag, C 7/1967.
19.10./            Samkomulag við Benelux-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækj-
30.11.1965    um sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum/Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, gekk í gildi með orðsendingum 19. október 1965 og 30. nóvember 1965, C 23/1965.
 3.12.1965    Samningur Norðurlanda um gegnumflutning manna, sem vísað hefur verið úr landi/Nordisk overenskomst om transistering af udviste personer, undir ritaður 3. desember 1965, C 21/1965 og gekk í gildi 21. apríl 1966, C 8/1966.
  7.3.1966    Alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis/International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, fullgiltur 13. mars 1967, C 14/1968, gekk í gildi 4. janúar 1969, C 17/1969, 10. ágúst 1991 af hent yfirlýsing Íslands um viðurkenningu á valdi nefndar um afnám kyn þáttamisréttis, C 20/1981 og gildistaka yfirlýsingar Íslands 3. desember 1982, C 24/1982.
  5.4.1966    Alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa/International Load Line Con vention, aðild 24. júní 1970, tók gildi 24. september 1970, C 19/1970.
19.12.1966    Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi/Inter national Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, fullgiltur 22. ágúst 1979, tók gildi 22. nóvember 1980, C 10/1979, sbr. og auglýsingu C 28/1993.
19.12.1966    Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi/International Covenant on Civil and Political Rights, fullgiltur 22. ágúst 1979, tók gildi 22. nóvember 1980, C 10/1979.
                               Valfrjáls bókun/Optional Protocol 19.12.1966, aðild 22. ágúst 1979, tók gildi 22. nóvember 1980, C 10/1979.
                               Önnur valfrjáls bókun um afnám dauðarefsingar/Second Optional Proto col, Aiming at the Abolition of the Death Penalty 15.12.1989, fullgild 2. apríl 1991, tók gildi 11. júlí 1991, C 11/1991.
                               Afturköllun á fyrirvara/Withdrawn of a reservation 18. október 1993, bíð ur birtingar.
 27.1.1967    Samningur um rannsóknir og not ríkja af himingeimnum, tungli og stjörn um/Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Ex ploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies, fullgiltur 5. febrúar 1968, gekk í gildi 10. október 1968, C 1/1968.
  3.5.1967    Samningur um Alþjóðasjómælingastofnunina/Convention on the International Hydrographic Organization, fullgiltur 6. maí 1968, C 6/1968 og gekk í gildi 22. september 1970, C 16/1970.
                               Breyting/Amendment 6.5.1987, samþykkt 28. júní 1989, C 4/1989.
  1.6.1967    Samningur um reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi/Convention on Con duct of Fishing Operations in the North Atlantic, fullgiltur 12. maí 1969, C 6/1969 og tók gildi 26. september 1976, C 1/1977.
 14.7.1967    Samningur um stofnun Alþjóðahugverkastofnunarinnar/Convention Estab lishing the World Intellectual Property Organisation, fullgiltur 13. júní 1986, tók gildi 13. september 1986, C 11/1986.
 14.7.1967    Samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, 13.–30. gr./Convention for the Protection of Industrial Property, art. 13–30, fullgiltur 28. septem ber 1984, tók gildi 28. desember 1984, C 17/1984.
                               1.–12. gr./art. 1–12, fullgildar 23. desember 1994, taka gildi 9. apríl 1995, bíða birtingar.
 22.4.1968    Samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og skil á hlutum sem skotið hefur verið út í himingeiminn/Agreement on the Rescue of Astro nauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, fullgiltur 4. desember 1969, tók gildi sama dag, C 21/1969.
  7.6.1968    Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf/European Convention on Information on Foreign Law, fullgiltur 2. október 1969, C 16/1969, tók gildi 3. janúar 1970, undirritaður 10. október 1989, C 16/1989.
                               Viðbótarsamningur/Additional Protocol 15.3.1978, fullgiltur 19. septem ber 1989, tók gildi 20. desember 1989, C 16/1989.
  1.7.1968    Samningur um að dreifa ekki kjarnavopnum/Treaty on the Non-Prolifer ation of Nuclear Weapons, fullgiltur 18. júlí 1969, C 15/1969 og gekk í gildi 5. mars 1970, C 5/1970.
 8.10.1968    Locarno-sáttmálinn um alþjóðlega flokkun hönnunar/Locarno Agreement establishing an International Classification for Industrial Designs, fullgilt ur 23. desember 1994, tekur gildi 9. apríl 1995, bíður birtingar.
13.12.1968    Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum/European Con vention for the Protection of Animals during International Transport, full giltur 1. maí 1969, C 8/1969 og gekk í gildi 20. febrúar 1971, C 28/1992.
                               Viðbótarbókun/Additional Protocol 10.5.1979, undirritað án fyrirvara um fullgildingu, C 8/1986 og tók gildi 7. nóvember 1989, C 36/1991.
 13.2.1969    Samningur um stofnun Sameindalíffræðiþings Evrópu/Agreement Establish ing the European Molecular Biology Conference, aðild 20. febrúar 1978, tók gildi sama dag, C 4/1978.
  6.5.1969    Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins/European Convention on the Protection of the Archeological Heritage, fullgiltur 19. september 1989, tók gildi 20. desember 1989, C 15/1989.
 23.6.1969    Alþjóðasamningur um mælingar skipa/International Convention on Tonn age Measurement of Ships, aðild 17. júní 1970, C 18/1970.
29.11.1969    Alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun/International Convention relating to Interven tion on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, staðfestur 17. júlí 1980, tók gildi 15 október 1980, C 10/1980.
29.11.1969    Alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíu mengunar/International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Dam age, staðfestur 17. júlí 1980, tók gildi 15. október 1980, C 10/1980.
12.12.1969    Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis/Europe an Agreement on continued Payment of Scholarships to Students studying abroad, fullgiltur 16. febrúar 1971, tók gildi 17. mars 1971, C 12/1971.
12.12.1969    Samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland/Aftale om en Industri aliseringsfond for Island, undirritaður 12. desember 1969, gekk í gildi 9. mars 1970, C 8/1970.
                               Viðbótarsamningur/Supplementary Agreement 29.4.1980, undirritaður 29. apríl 1980, tók gildi 14. júlí 1980, C 13/1980.
                               Viðbótarsamningur/Supplementary Agreement 21.3.1986, undirritaður 12. desember 1986, gekk í gildi 30. maí 1986, C 7/1986.
 28.5.1970    Evrópusamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma/European Convention on the Internatinal Walidity of Criminal Judgements, fullgiltur 6. ágúst, tók gildi 7. nóvember 1993, C 22/1993.
 19.6.1970    Samstarfssáttmáli um einkaleyfi/Patent Corporation Treaty (PCI), fullgilt ur 23. desember 1994, tekur gildi 23. mars 1995, bíður birtingar.
 8.10.1970    Samningur um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti með framleiðslu lyfja/Convention for the Mutual Recognition of Inspections in respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products, undirritaður 8. október 1970, tók gildi 25. maí 1971, C 6/1971.
16.12.1970    Samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara (Haag-samning ur)/Convention for the Unlawful Seizure of Aircraft (Hague), aðild 29. júní 1973, tók gildi 30. júlí 1973, C 12/1973.
  2.2.1971    Samþykkt um votlendi, sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf/Con vention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat, aðild 2. desember 1977, tók gildi 2. apríl 1978, C 1/1978.
                               Bókun/Protocol 3.12.1982, undirrituð með fyrirvara um fullgildingu 11. júní 1986, gekk í gildi 1. október 1986, C 10/1986 og staðfest 18. júní 1993, C 19/1993.
 11.2.1971    Samningur um bann við staðsetningu gjöreyðingarvopna á hafsbotni/Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weap ons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof, undirritaður 11. febrúar 1971, C 11/1971, fullgiltur 30. maí 1972, tók gildi sama dag, C 6/1972.
 21.2.1971    Alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1971/Convention on Psychotropic Substances, 1971, aðild 18. desember 1974, C 23/1974 og tók gildi 16. ágúst 1976, C 19/1976.
 15.3.1971    Norðurlandasamningur um samstarf á sviði menningarmála/Nordisk Aftale om kulturelt samarbejde, fullgiltur 8. desember 1971, gekk í gildi 1. janúar 1972, C 2/1972.
                               Breyting/Amendment 13.6.1983, fullgild 23. desember 1983, C 18/1983 og gekk í gildi 1. febrúar 1984, C 2/1984.
                               Breyting/Amendment 6.5.1985, staðfest 30. nóvember 1985, C 15/1985 og tók gildi 12. febrúar 1986, C 5/1986.
                               Breyting/Amendment 15.9.1989 staðfest 2. maí 1990, gekk í gildi 1. júní 1990, C 12/1990.
 24.7.1971    Sáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum/Convention for the Inter national Protection of Literary and Artistic Works, aðild 28, september 1984, tók gildi 28. desember 1984, C 18/1984.
 20.8.1971    Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti „INTELSAT“, ásamt rekstrarsamkomulagi/Agreement relating to the International Telcommuni cations Satellite Organization „INTELSAT“, with Operating Agreement, full giltur 7. febrúar 1975, tók gildi sama dag, C 3/1975.
 23.9.1971    Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flug samgangna (Montreal-samningur)/Convention for the Suppression of Un lawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Montreal), aðild 29. júní 1973, tók gildi 30. júlí 1973, C 13/1973.
                               Bókun til að koma í veg fyrir ofbeldisverk í flughöfnum fyrir almenna al þjóðlega flugumferð/Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 23.2.1988, full gild 9. maí 1990, tók gildi 8. júní 1990, C 9/1990.
18.12.1971    Alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum ol íumengunar/International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, staðfestur 17. júlí 1980, gekk í gildi 15. október 1980, C 10/1980.
 15.2.1972    Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangs efna frá skipum og flugvélum (Óslóarsamningur)/Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft (Oslo), staðfestur 27. júní 1973, C 16/1973 og gekk í gildi 7. apríl 1974, C 5/1974.
                               Bókun/Protocol 2.3.1983, fullgild 16. júlí 1987, C 10/1987 og tók gildi 1. september 1989, C 22/1989.
                               Breyting/Amendment 13.6.1985, samþykkt 30. maí 1989, tók gildi 11. maí 1990, C 35/1991.
  7.4.1972    Samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæð inu (Ísland, Noregur og Kanada)/Agreement concerning an International Observer Scheme for Land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, C 4/1972, féll úr gildi 15. apríl 1983, C 20/1982.
 10.4.1972    Samningur um bann við sýkla- og eiturvopnum/Convention on the Prohi bition and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, undirritaður 10. apríl 1972 C 8/1972, fullgiltur 15. febrúar 1973, C 5/1973 og gekk í gildi 26. mars 1975, C 8/1975.
20.10.1972    Samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972/Con vention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, fullgiltur 21. apríl 1975, C 6/1975 og gekk í gildi 15. júlí 1977 4/1977.
                               Breytingar/Amendment 19.11.1981, C 4/1983.
                               Breytingar/Amendment 19.11.1987.
                               Breytingar/Amendment 19.10.1989.
 6.11.1972    Norðurlandasamningur um samstarf á sviði flutninga og samgangna/Nor disk overenskomst om samarbejde på transport- og kommunikationsområdet, undirritaður 6. nóvember 1972, C 23/1972 og gekk í gildi 1. mars 1973, C 4/1973.
                               Breyting/Amendment 15.6.1983, fullgilt 21. desember 1983, C 16/1983 og gekk í gildi 15. júní 1983, C 1/1984.
 2.12.1972    Samningur um gáma/Convention for Safe Containers, aðild 25. október 1994, tekur gildi 25. október 1995, bíður birtingar.
29.12.1972    Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangs efna og annarra efna í það (Lundúnasamningur)/Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London), staðfestur 24. maí, C 17/1973 og gekk í gildi 30. ágúst 1975, C 1/1976.
 20.2.1973    Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð/Nordisk overenskomst om en nordisk fond for teknologi og industriel udvikling, undirritaður 20. febrúar 1973, C 18/1973 og gekk í gildi 17. apríl 1974, C 7/1974.
25.10.1973    Alþjóðafjarskiptasamningur (Malaga-Torremolinos, 1973)/International Tele communications Convention (Malaga-Torremolinos, 1973), fullgiltur 6. jan úar 1977, tók gildi sama dag, C 5/1977.
26.10.1973    Samningur um flutning líka/Agreement on the Transfer of Corpses, undir ritaður án fyrirvara um fullgildingu eða staðfestingu 10. október 1975, tók gildi 11. nóvember 1975, C 20/1975.
 2.11.1973    Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973/International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, aðild 25. júní 1985, C 9/1985 og tók gildi 25. september 1985, C 5/1989.
                               Bókun/Protocol 17.2.1978, aðild 25. júní 1985, tók gildi 25. september 1985, C 9/1985.
                               Bókun/Protocol 17.2. 1978, gekk í gildi 1. júlí 1992, C 13.
14.12.1973    Samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstakling um er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum/Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Pro tected Persons, including Diplomatic Agents, fullgiltur 2. ágúst 1977, tók gildi 1. september 1977, C 15/1977.
 26.4.1974    Norðurlandasamningur um gagnkvæma dómsmálaaðstoð/Nordisk over enskomst om gensidig retshjälp, fullgiltur 22. maí 1975, tók gildi 22. júlí 1975, C 11/1975.
  4.6.1974    Samningur um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum/Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources fullgiltur 19. júní 1981, tók gildi 19. júlí 1981, C 13/1981.
                               Bókun/Protocol 26.3.1986, fullgilt 26. ágúst 1987, C 16/1987 og tók gildi 1. september 1989, C 23/1989.
 24.6.1974    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 139, um varnir gegn og eft irlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabbameini/ILO Convention No. 139, concerning Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents, fullgild 21. júní 1991, tók gildi 21. júní 1992, C 20/1991.
  5.7.1974    Alþjóðapóstsamningar (Lausanne)/Universal Postal Convention and Related Agreements (Lausanne), fullgiltir 8. október 1975, tóku gildi þann dag, C 21/1975.
 1.11.1974    Alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974/International Con vention for the Safety of Life at Sea, 1974, fullgiltur 16. júlí 1983, tók gildi 16. október 1983, C 7/1983.
                               Bókun 1978/Protocol of 1978 17.2.1978, fullgild 16. júlí 1983, tók gildi 16. október 1983, C 7/1983.
15.11.1974    Samkomulag um rekstur veðurathuganastöðva á Norður-Atlantshafi/Agree ment for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations, fullgiltur 21. maí 1975, C 12/1975 og gekk í gildi 1. desember 1976, C 24/1976.
                               Breytingar/Amendments 13.–16.12.1976, samþykktar 13.–16. desember 1976, C 8/1977.
 12.6.1975    Samningur um Menningarsjóð Norðurlanda/Overenskomst om nordisk kult urfond, fullgiltur 28. júní 1976, C 16 og gekk í gildi 1. desember 1976, C 23/1976.
                               Breyting/Amendment 3.12.1990, staðfestur 4. apríl 1991, C 9 og gekk í gildi 3. maí 1991, C 15/1991.
 4.12.1975    Samningur um stofnun Norræna fjárfestingarbankans/Aftale om etablering af Den Nordiske investering bank, fullgiltur 31. maí 1976, tók gildi 1. júní 1976, C 12/1976.
 10.3.1976    Evrópusamningur um vernd dýra í landbúnaði/European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes, fullgiltur 19. september 1989, tók gildi 20. mars 1990, C 17/1989.
 21.6.1976    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 144 varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála/ILO Convention (No. 144) concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards, staðfest 30. júní 1981, tók gildi 30. júní 1982, C 14/1981.
 28.6.1976    Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenningu á rétthæfingar skeiði o.fl., vegna réttar til dagpeninga fyrir þá, sem tryggðir eru gegn at vinnuleysi/Nordisk overenskomst om regler for godskrivning af kvalifika tionsperioder m.m. i forbindelse med ret til dagpenge for arbejdslösheds forsikrede, gerður 28. júní 1976, gekk í gildi 1. júlí 1976, C 15/1976.
  3.9.1976    Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMAR SAT)/Convention on the International Maritime Satellite Organization (IN MARSAT), aðild 26. mars 1991, gekk í gildi 26. mars 1991, C 8/1991.
 27.1.1977    Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum/European Agreement on the Suppression of Terrorism, fullgiltur 11. júlí 1980, tók gildi 12. október 1980, C 14/1980.
  2.4.1977    Torremolinos-alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa, 1977/Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977, fullgilt ur 12. júní 1986, C 9/1986.
 28.4.1977    Búdapestsáttmálinn um alþjóðlega viðurkenningu á innlagningu örvera til varðveislu vegna meðferðar einkaleyfa/Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, fullgiltur 23. desember 1994, tekur gildi 23. mars 1995, bíður birtingar.
  8.6.1977    Viðbótarbókun I við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd stríðs hrjáðra aðila að alþjóðlegum vopnaviðskiptum/Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, fullgild 10. apríl 1987, tók gildi 10. október 1987, C 3/1987.
  8.6.1977    Viðbótarbókun II við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd stríðs hrjáðra aðila að vopnaviðskiptum sem ekki eru alþjóðleg/Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Prot ection of Victims of Non-International Armed Conflicts, fullgild 10. apríl 1987, tók gildi 10. október 1987, C 3/1987.
 28.6.1978    Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga á skotvopnum og með því hvernig þeir afla þeirra/European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals, fullgiltur 20. júní 1984, tók gildi 1. október 1984, C 10/1984.
24.10.1978    Samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi/Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, fullgiltur 29. desember 1978, tók gildi 1. janúar 1979, C 17/1978.
 26.6.1979    Samningur milli EFTA-landanna og Spánar/Agreement between the EFTA Countries and Spain, fullgiltur 28. desember 1979, C 13/1979.
 26.6.1979    Samningur um gildi samningsins milli EFTA-landanna og Spánar gagnvart furstadæminu Liechtenstein/Agreement on the Validity of the Agreement between the EFTA Countries and Spain for the Principality of Liechten stein, fullgiltur 28. desember 1979, C 13/1979.
26.10.1979    Alþjóðapóstsamningar (Rio de Janeiro)/Universal Postal Convention and Related Agreements (Rio de Janeiro), fullgiltur 9. júlí 1985, tók gildi sama dag, C 6/1985.
 3.11.1979    Samningur um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa/Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, fullgiltur 5. maí 1983, tók gildi 3. ágúst 1983, C 1/1983.
19.11.1979    Samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu/Con vention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habits, full giltur 17. júní 1993, tók gildi 1. október 1993, C 17/1993.
18.12.1979    Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, fullgiltur 18. júní 1985, tók gildi 18. júlí 1985, C 5/1985.
18.12.1979    Alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla/International Convention against the Taking of Hostages, aðild 6. júlí 1981, C 17/1981 og gekk í gildi 3. júní 1983, C 3/1983.
18.11.1980    Samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi/Convention on Future Multilateral Co-operation in North-East Atlantic Fisheries, fullgiltur 6. júlí 1981, C 15/1981 og gekk í gildi 17. mars 1982, C 14/1982.
 28.1.1981    Samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýs inga/Convention for the Protection of Individuals with regard to Automat ic Processing of Personal Data, fullgiltur 25. mars 1991, tók gildi 1. júlí 1991, C 5/1991.
  5.3.1981    Samningur um norrænt samstarf á sviði þróunaraðstoðar/Convention on Nor dic Co-operation in Development Assistance, undirritaður 5. mars 1981 og gekk þá í gildi til bráðabirgða, C 5/1981 en fékk endanlegt gildi 1. júní 1982, C 15/1982.
                               Bókun/Protocol 13.5. 1951, staðfest 20. febrúar 1992, gekk í gildi 21. mars 1992, C 6/1992.
  5.3.1981    Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi/Nordisk konvention om soci al tryghed, fullgiltur 7. júlí 1981, C 16 og tók í gildi 1. janúar 1982, C 23/ 1981, sjá og auglýsingu C 29/1993.
                               Breyting/Ændring 29.8./28.9.1984, gekk í gildi 28. október 1984, C 19/ 1984.
                               Breyting/Amendment 7.2.1989/24.1.1990, gekk í gildi 24. febrúar 1990, C 2/1990.
 17.6.1981    Norðurlandasamningur um rétt norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi/Nordisk konvention on nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land, fullgiltur 21. maí 1987, tók gildi 25. júlí 1987, C 5/1987.
 22.6.1981    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 155, um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi/ILO Convention No. 155 concerning Occupa tional Safety and Health and the Working Environment, fullgild 21. júní 1991, tók gildi 21. júní 1992, C 19/1991.
 25.8.1981    Norðurlandasamningur um viðurkenningu á starfsréttindum ákveðinna starfs stétta innan heilbrigðisþjónustunnar og dýralæknaþjónustunnar/Nordisk over enskomst om godkendelse af erhvervsudövelse for visse personalegrupper uden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, fullgiltur 22. júní 1982, C 7/1982, tók gildi 3. ágúst 1983, C 11/1983.
                               Breyting/Amendment 27.8.1987, aðild 18. september 1989, C 13/1989 og gekk í gildi 2. nóvember 1990, C 31/1990.
                               Viðbótarbókun/Additional Protocol 27.8.1987, staðfest 2. nóvember 1990, tók gildi 2. desember 1990, C 4/1990.
                               Breyting/Amendment 28.2.1990, undirrituð 28. febrúar 1990, tók gildi sama dag, C 4/1990.
                               Breyting/Amendment 28.2.1990, C 31/1990.
                               Féll úr gildi 31. desember 1993, C 36/1993.
 11.9.1981    Norðurlandasamningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum/Nordisk aftale om gjensidig bistand i toldsager, fullgiltur 29. september 1982, C 19/1981 og gekk í gildi 26. ágúst 1982, C 12/1982.
                               Breyting/Amendment 3.8.1989, gerð 3. ágúst 1989, gekk í gildi sama dag, C 6/1989.
  2.3.1982    Samningur um verndun lax í Norður-Atlantshafi/Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, fullgiltur 21. júní 1982, C 5/1982 og gekk í gildi 1. október 1983, C 12/1983.
  3.3.1982    Samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kenn ara (bekkjarkennara) í grunnskólum/Nordisk overenskomst om et fælles nor disk arbejdsmarked for lærere i folkeskolen, fullgiltur 22. júní 1982, C 11/1982 og gekk í gildi 29. maí 1984, C 5/1984.
  6.3.1982    Samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað/Overenskomst om fæl les nordisk arbejdsmarked, fullgiltur 22. júní 1982, C 6/1982 og gekk í gildi 1. ágúst 1983, C 5/1983.
  6.3.1982    Norðurlandasamningur um samstarf stjórnvalda og stofnana á sviði starfs endurhæfingar og starfsmenntunar/Nordisk overenskomst om samarbejde mellem mindigheder og institutioner inden for erhversmæssig revaldering og arbejdsmarkedsuddannelsene, fullgiltur 22. júní 1982, C 8/1982 og tók gildi 1. júní 1983, C 2/1983.
 15.7.1982    Stofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl (EUTELSAT)/Con vention establishing the European Telecommunications Satellite Organ ization „EUTELSAT“, fullgiltur 12. júní 1987, tók gildi sama dag, C 7/1987.
 6.11.1982    Alþjóðafjarskiptasamningurinn (Nairobi)/International Telecommunications Convention (Nairobi), fullgiltur 3. júlí, tók gildi sama dag, C 13/1986.
10.12.1982    Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna/United Nations Convention on the Law of the Sea, fullgiltur 21. júní 1985, C 7/1985 og gekk í gildi 16. nóv ember 1994, C 40/1993.
 21.3.1983    Samningur um flutning dæmdra manna/Convention on the Transfer of Sentenced Persons, fullgiltur 6. ágúst 1993, tók gildi 1. desember 1993, C 21/1993.
 14.6.1983    Alþjóðlegur samningur um samræmda vörulýsingar- og vörunúmera skrár/International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, aðild 28. október 1987, tók gildi 1. janúar, C 25/1987.
                               Bókun um breytingu/Protocol of Amendment 24.6.1986, aðild 28. októ ber 1987, tók gildi 1. janúar 1988, C 25/1987.
 20.6.1983    Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 159, um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra/ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons), fullgild 22. júní 1990, tók gildi 22. júní 1991, C 21/1990.
 27.7.1984    Alþjóðapóstsamningar (Hamborg)/Universal Postal Convention and Related Agreements (Hamburg), fullgiltir 1. júlí 1986, tóku gildi sama dag, C 12/ 1986.
 22.3.1985    Vínarsamningur um vernd ósónlagsins/Vienna Convention for the Protect ion of the Ozone Layer, aðild 29. ágúst 1989, tók gildi 27. nóvember 1989, C 9/1989.
                               Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósónlagsins/Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 16.9.1987, aðild 29. ágúst 1989, tók gildi 27. nóvember 1989, C 9/1989.
                               Breyting/Amendment 19.6.1990, fullgild 16. júní 1993, tók gildi 14. sept ember 1993, C 15/1993.
 19.8.1985    Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþrótta mótum, einkum á knattspyrnuleikjum/European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in particular at Football Matches, fullgiltur 23. janúar 1986, tók gildi 1. mars 1986, C 3/1986.
15.10.1985    Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga/European Charter of Local Self-Government, fullgiltur 25. mars 1991, tók gildi 1. júlí 1991, C 7/1991.
12.11.1985    Norðurlandasamningur um atvinnuleysisbætur/Nordisk overenskomst om yd elser for arbejdslöshed, fullgiltur 15. september 1987, tók gildi 1. desem ber 1987, C 20/1987.
21.11.1985    Samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43)/Agreement on the Setting up of an Experimental European Network of Ocean Stations (COST 43), fullgiltur 21. mars 1985, tók gildi sama dag, C 2/1985.
 19.8.1986    Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir hin vestlægu Norður lönd/Overenskomst om oprettelse af den nordiske udviklingsfond for Vest norden, staðfestur 31. mars 1987, C 2/1987 og tók gildi 17. september 1987, C 17/1987.
 26.9.1986    Samningur um að tilkynna án tafar um kjarnorkuslys/Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, fullgiltur 29. september 1989, tók gildi 28. október 1989, C 14/1989.
 29.9.1986    Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bókleg um greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunn skólum/Nordisk overenskomst om fælles arbejdsmarked for faglærere, lærere i praktisk-æstetisk fag og speciallærere i grundskolen, gerður 29. septem ber 1988 og tók gildi 30. janúar 1989, C 13/1988.
 29.9.1986    Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bókleg um greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum/Nor disk overenskomst om fælles arbejdsmarked for faglærere og lærere i praktisk-æstetisk fag i gymnasieskolen (gymnasiet og erhversskolene, gerð ur 29. september 1986, gekk í gildi 30. janúar 1989, C 14/1988.
 13.5.1987    Samningur um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda og stjórn arnefndar Norðurlandaráðs/Aftale om den retlige stilling for Nordisk Min isterråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidieskretariat, staðfestur 13. sept ember 1989, gekk í gildi 13. október 1989, C 12/1989.
 20.5.1987    Samningur um einföldun formsatriða í vöruviðskiptum/Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods, samþykktur 28. október 1987, tók gildi 1. janúar 1988, C 23/1987.
 20.5.1987    Samningur um sameiginlegar umflutningsreglur/Convention on a Common Transit Procedure, samþykktur 28. október 1987, tók gildi 1. janúar 1988, C 24/1987.
26.11.1987    Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirð andi meðferð eða refsingu/European Convention for the Prevention of Tor ture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, fullgiltur 19. júní 1990, tók gildi 1. október 1990, C 19/1990.
 15.6.1988    Samningur um gagnkvæma viðurkenningu á niðurstöðum prófana og stað festingum á samræmi/Convention on the Mututal Recognition of Test Results and Proofs of Conformity, staðfestur 8. júní 1990, C 14 og tók gildi 1. októ ber 1990, C 27/1990.
                               Bókun um beitingu samningsins gagnvart furstadæminu Liechten stein/Protocol relating to the Application of the Convention to the Principal ity of Liechtenstein 15.6.1988, fullgild 8. júní 1990, C 14/1990 og tók gildi 1. október 1990, C 27/1990.
 3.11.1988    Samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs/Overenskomst om opprettel se af Nordisk Udviklingsfond, staðfestur 31. desember 1988, tók gildi 30. janúar 1989, C 15/1988.
 9.12.1988    Norðurlandasamningur um réttarstöðu samnorrænna stofnana og starfsfólks þeirra/Nordisk aftale om retslige stilling af nordiske instututioner og deres ansatte, staðfestur 10. ágúst 1989, C 7/1989 og tók gildi 21. desember 1989, C 20/1989.
  8.5.1989    Norðurlandasamningur um almannaskráningu/Nordisk overenskomst om Folkeregistrering, staðfestur 19. maí 1990 og gekk í gildi 1. október 1990, C 13/1990.
 12.6.1989    Samningur milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um loðnustofn inn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen, gerður 12. júní 1989, tók gildi sama dag, C 2/1989.
 29.6.1989    Norðurlandasamningur um vinnuvernd/Nordisk overenskomst om arbejds miljö, staðfestur 22. febrúar, gekk í gildi 24. mars 1990, C 3/1990.
 12.9.1989    Norðurlandasamningur til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár/Nor disk overenskomst til undgåelse af dobbelbeskatning for så vidt angår skatt er af arv og gaver, staðfestur 2. maí 1990, C 11/1990 og tók gildi 19. ágúst 1992, C 14/1992.
                               Breyting, gekk í gildi 19. ágúst 1992, C 30/1993.
 12.9.1989     Norðurlandasamningur til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir/Nordisk overenskomst til undgåelse af dobbelbeskatning for så angår Indkomst- og Formueskatter, staðfestur 24. nóvember 1989, gekk í gildi 31. desember 1989, C 19/1989.
                               Breyting/Amendment 17.4./9.7.1990, orðsendingar á tímabilinu 17. apríl til 19. júlí 1990 um gildistöku, C 33/1990.
16.11.1989    Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum/Anti-Doping Convention, undirritaður án fyrirvara um fullgildingu 25. mars 1991, tók gildi 1. maí 1991, C 6/1991.
20.11.1989    Samningur um réttindi barnsins/Convention on the Rights of the Child, full giltur 28. október, tók gildi 27. nóvember 1992, C 18.
 7.12.1989    Norðurlandasamningur um aðstoð í skattamálum/Aftale mellom de nordiske lande om bistand í skattesager, staðfestur 11. júní 1990, C 16/1990 og gekk í gildi 8. maí 1991, C 10/1991.
19.12.1989    Samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evr ópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða/Agree ment between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations, staðfestur 20. júní 1990, C 18/1990 og gekk í gildi 1. nóvember 1990, C 30/1990.
  2.3.1990    Samningur um stofnun Norræns fjármögnunarfélags á sviði umhverfisvernd ar/Overenskomst om opprettelse af det nordiske miljöfinanseringsselskab, staðfestur 1. ágúst 1990, C 26/1990 og gekk í gildi 27. október 1990, C 29/ 1990.
 29.5.1990    Stofnsamningur Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu/Agreement Estab lishing the European Bank for Reconstruction and Development, fullgiltur 6. febrúar 1991, C 2/1991 og gekk í gildi 15. apríl 1991, C 4/1991.
19.11.1990    Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu/Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, fullgiltur 24. desember 1991, C 34/1991 og gekk í gildi 9. nóvember 1992, C 19/1992.
30.11.1990    Alþjóðasamningur um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og samstarf þar um, fullgiltur 21. júní 1993, C 16/1993.
10.12.1991    Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Lýðveldis ins Tyrklands/Agreement between EFTA States and Turkey, fullgiltur 13. júlí 1992, tók gildi sama dag, C 15/1992.
 19.2.1992    Samningur um gagnkvæma viðurkenningu prófana/Instruments of Accept ance for the Sectional Agreement concerning Measuring Instruments, stað festur 22. apríl 1994, gekk í gildi 1. júní 1994, bíður birtingar.
  4.3.1992    Norðurlandasamningur um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskóla stigi, staðfest 17. desember 1992, gekk í gildi 16. janúar 1993, C 24/1992.
 20.3.1992    Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisins/Agreement between the EFTA States and the Czech and Slovak Federal Republic, fullgilt 27. nóvember 1992, gekk í gildi 1. janúar 1993, C 22/1992.
                               Samþykkt/Decision 8.12.1992, gekk í gildi 1. janúar 1993.
                               Bókun/Protocol 19. apríl 1993, gekk í gildi sama dag, C 5/1993.
                               Bókun/Protocol 19. apríl 1993, gekk í gildi sama dag, C 6/1993.
  2.5.1992    Samningur um Evrópskt efnahagssvæði/Agreement on European Economic Area, fullgiltur 4. febrúar 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 31/1993.
                               Bókun 17.3.1993, fullgilt 28. maí 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 31/1993.
  2.5.1992    Samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls og bókun um breytingu á samningnum/Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, full giltur 2. febrúar 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 32/1994.
                               Bókun/Protocol 17.3.1993, fullgild 9. júní 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 32/1994.
                               Bókun/Protocol 2.5.1993, fullgild 27. desember 1993, C 38/1993.
  2.5.1992    Samningur um fastanefnd EFTA-ríkjanna og bókun um breytingu á samn ingnum/Agreement on a Standing Committee of the EFTA States, fullgilt ur 2. febrúar 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994.
                               Bókun/Protocol 17.3.1993, fullgild 9. júní 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 33/1994.
  9.5.1992    Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar/United Na tions Framework Conventin on Climate Change, fullgiltur 16. júní 1993, C 14/1993 og gekk í gildi 21. mars 1994 C 39/1993.
 18.5.1992    Samningur milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um loðnustofn inn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen, undirritaður 25. júní 1992, gekk í gildi sama dag, C 27/1992.
 20.5.1992    Samningur um nefnd þingmanna frá þjóðþingum EFTA-ríkjanna, fullgiltur 27. desember 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994.
                               Bókun/Protocol 17.3.1993, fullgild 27. desember 1993, gekk í gildi 1. jan úar 1994, C 37/1994.
   5.6.1992    Samningur um líffræðilega fjölbreytni/Convention on Biological Diversity, fullgiltur 4. nóvember 1994, tók gildi 11. desember 1994.
15.6.1992    Norðurlandasamningur um almannatryggingar, samþykktur 2. júní 1993, gekk í gildi 1. janúar 1994, C 29/1993.
10.12.1992    Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands/Agreement between the EFTA States and Polland, fullgiltur 16. júní 1993, C 8/1993, tók gildi til bráðabirgða 15. nóvember 1994, C 25/1993.
10.12.1992    Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu/Agreement between the EFTA States and Romenia, staðfestur 16. maí 1994, tók gildi 1. júlí 1994.
 29.3.1993    Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu/Agreement between the EFTA States and Bulgaria, staðfestur 16. maí 1994, tók gildi 1. júlí 1994.
 29.3.1993    Samningur á milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands/Agree ment between the EFTA States and Hungary, staðfestur 16. maí 1994, tók gildi 1. júlí 1994.
 14.6.1993    Samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar heil brigðisstéttir og dýralækna, staðfestur 23. desember 1993, gekk í gildi 1. jan úar 1994, C 36/1994.
 15.4.1994    Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar, fullgiltur 30. desember 1994, tók gildi 1. janúar 1995.

Samningar við einstök ríki og stofnanir.
Nr.          Dagsetn.
                    Alþjóðakjarnorkumálastofnunin.
12/1972     12.7.1972    Samningur um öryggisreglur í samræmi við samning inn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum, gildistaka 12. júlí 1972.

                    Ástralía.
179         14.6.1869    Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her þjónustu, gildistaka 14. júní 1869.
180          31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
5/1988     22.5.1988        Uppsögn 23. nóvember 1988.
181          25.11.1937        Samkomulag um að samningurinn skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, gildistaka 25. nóvember 1937.
182          25.10.1938         Viðbótarsamningur, gildistaka 25. október 1938.
5/1988     22.5.1988          Uppsögn 23. nóvember 1988.
184          21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.
188          22.3.1937    Sáttmáli um gerðardóm, gildistaka 22. mars 1937.
126         13.11.1952    Samningur um bestu kjör, gildistaka 13. nóvember 1952.
5/1969    29.4.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. maí 1969.

                    Austurríki.
127          6.4.1928    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 15. mars 1929.
128          30.4/2.6.1830    Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, gildistaka 2. júní 1830.
129          1.5.1954    Yfirlýsingar um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 23. mars 1959.

                    Bahamaeyjar.
9/1974    16./1973     Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða-4.4.1974     samkomulag), gildistaka 4. apríl 1974.
17/1980     7.3.1978    Samningur um áframhaldandi gildi samnings um
              22.7.1980     framsal sakamanna, gildistaka 22. júlí 1980.

                    Bandaríki Norður-Ameríku.
130         6.1.1902    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 16. maí 1902.
131         6.11.1905        Viðbótarsamningur, gildistaka 9. febrúar 1906.
132         17.4.1914    Samningur um friðsamlega lausn deilumála, gildistaka 19. janúar 1915.
134          19./21.6.1926    Samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferða manna, gildistaka 6. ágúst 1925.
135          23.6./5.7.1928    Samningur um póstávísanaviðskipti, gildistaka 1. októ ber 1928.
136         15.5.1930    Gerðardómssamningur, gildistaka 2. október 1930.
137          11.10./31.10.1938    Samningur um póstbögglaviðskipti, gildistaka 4. mars 1939.
138          21.11.1941    Samningur um láns- og leiguhjálp, vegna varna Íslands, gildistaka 21. nóvember 1941.
139          17.8.1942    Samningur um skipti á opinberum ritum, gildistaka 17. ágúst 1941.
142          27.1.1945    Loftflutningasamningur, gildistaka 27. janúar 1945.
10/1978     17.8.1978        Breyting, gildistaka 17. ágúst 1978.
143          27.1./11.4.1945    Samningur um flutninga á íslenskum farþegum og pósti með flugvélum, gildistaka 11. apríl 1945.
144          3.7.1948    Samningur um efnahagssamvinnu, gildistaka 11. apríl 1945.
145          7.2.1950         Breytingar, gildistaka 7. febrúar 1950.
146          23.2.1951         Breytingar, gildistaka 23. febrúar 1951.
147          9.10.1952/         Breytingar, gildistaka 1. október 1953.
              1.10.1953
148          5.5.1951    Varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamn ingsins, gildistaka 5. maí 1951.
149          8.5.1951        Viðbætir um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eign ir þess, gildistaka 24. maí 1951.
156          6.12.1956        Samningur um dvöl varnarliðs á Íslandi, um að um ræður um endurskoðun á varnarsamningnum frá 1951 verði látnar niður falla o.fl., gildistaka 6. desember 1956.
2/1974     22.10.1974        Orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varð andi varnarsamninginn frá 1951, gildistaka 22. októ ber 1974.
150          7./8.1.1952    Erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, gildistaka 8. jan úar 1952.
151          5./18.3.1952    Samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, gildistaka 18. mars 1952.
152          4.10./10.12.1954    Samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað, tæki og þjónustu, gildistaka 10. desember 1954.
153          11./20.7.1955    Samningur um skráningu öldutíðna fyrir útvarp vegna varnarliðsins á Íslandi, gildistaka 20. júlí 1955.
154         4.6.1956    Samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, gildistaka 4. júní 1956.
155          23.11.1956    Samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátrygg ingafélaga, gildistaka 23. nóvember 1956.
159         23.6.1959    Samningur um sérstaka efnahagsaðstoð, gildistaka 23. júní 1959.
160          30.12.1960    Samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingar áætlun Íslands, gildistaka 30. desember 1960.
162          3.5./14.9.1961    Samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, dags. 11. apríl 1957, gildistaka 14. september 1961.
11/1962     21./27.12.1962    Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af rekstri flugvéla og skipa, gildistaka 27. desember 1962.
1/1964     13.2.1964    Samningur um greiðslu kostnaðar af ýmsum menning arskiptum, gildistaka 13. febrúar 1964.
12/1985     22./27.8.1985        Breyting, gildistaka 1. september 1985.
16/1967     7.7./16.10.1967     Samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum & 2/1968         af flugvélaeldsneyti, afgreiðslutækjum flugvéla o.fl., gildistaka 16. október 1967.
9/1968     29.5.1968    Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvör um, gildistaka 29. maí 1968.
7/1969     23.5.1969    Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurð um, gildistaka 23. maí 1969.
20/1970     24.6.1970    Samkomulag varðandi flug Loftleiða, gildistaka 24. júní 1979.
22/1970     4.8.1970    Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurð um, gildistaka 4. ágúst 1970.
21/1971     28.10.1971    Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurð um, gildistaka 28. október 1971.
22/1972     4.12.1972    Samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurð um, gildistaka 4. desember 1972.
22/1975     7.5.1975    Samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, gild istaka 1. janúar 1970.
5/1978     26.4.1978    Samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, gildistaka 5. júlí 1983.
10/1983     5.7.1983    Erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, gildistaka 5. júlí 1983.
16/1984     21.9.1984    Samningur um fiskveiðar undan ströndum Bandaríkj anna, gildistaka 16. nóvember 1984.
8/1989     23.11.1988        Breyting, gildistaka 25. júlí 1989.
            17.1.1989
26/1991     11.2./5.4. 1991        Breyting, gildistaka 21. október 1991.
15/1986     24.9.1986    Samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, gildistaka 31. október 1986.
19/1987     14.9/15.9. 1987    Samningur um hvalamálefni, gildistaka 15. september 1987.
6/1988     22.6.1988     Samningur um hvalamálefni, gildistaka 22. júní 1988.
5/1992     29.11.1991     Samningur um framkvæmd eftirlits vegna samnings ins um hefðbundinn herafla í Evrópu, gildistaka 9. nóv ember 1992, C 20/1992.

                   Barbados.
17/1968     28.11./9.12.1968    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. janúar 1969.

                    Belgía.
168          26.1./21.3.1834    Yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, gildistaka 21. mars 1834.
163          25.3.1876    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 25. mars 1876.
164          18.6.1895    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 26. júní 1895.
165          26.4.1905     Samningur um gerð, gildistaka 2. maí 1906.
166          26.8.1909     Samningur um ræðismenn, gildistaka 27. júní 1910.
167          21.12.1928    Samningur til að forðast tvísköttun á tekjum siglinga fyrirtækja landanna, gildistaka 12. ágúst 1930.
169          20.11./5.12.1947    Samkomulag um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 5. desember 1947.
23/1965     19.10./30.11.1965    Samkomulag við Benelux-löndin um gagnkvæma nið urfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, gildistaka 30. nóvember 1965.
21/1970     9.7.1970    Samningur til að komast hjá tvísköttun á tekjur loft ferðafyrirtækja, gildistaka 9. júlí 1970.
24/1975     28.11.1975    Erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ís land, gildistaka 28. nóvember 1975.
12/1981     11.6.1981         Breytingar, gildistaka 11. júní 1981.

                    Botswana.
8/1974     15.12.1972/1974    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. maí 1974.

                    Bólivía.
170          9.11.1931     Verslunarsamningur, gildistaka 29. mars 1934.

                    Brasilía.
171          27.11.1911     Samningur um gerðardóm, gildistaka 12. janúar 1916.
172          30.7.1936    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 30. júlí 1936.
173          10.5.1956    Viðskiptasamkomulag, gildistaka 10. maí 1956.
174          5.2.1839    Samningur um afnám frádráttarréttar, gildistaka 5. febr úar 1839.
10/1969     28.8.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 28. nóvember 1969.

                    Bretland.
175          13.2.1660/61    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 13. febrúar 1661.
176          11.7.1670    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 11. júlí 1670.
177          9.5.1912    Bókun varðandi breytingar á samningunum frá 13. febr. 1660–61 og 11. júlí 1670, gildistaka 9. maí 1912.
178          7.2.1810    Yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslendinga o.fl., gildistaka 7. febrúar 1810.
179          14.6.1869    Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her þjónustu, gildistaka 14. júní 1869.
180         31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
181          25.11.1937    Samkomulag um að samningurinn skuli ná til vissra ný lendna og landsvæða, gildistaka 25. nóvember 1937.
182          25.10.1938     Viðbótarsamningur, gildistaka 25. október 1938.
183          11.4.1877    Samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna, gildistaka 11. apríl 1877.
184          21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.
185          13.10./30.9.1921    Samningur um póstávísanaviðskipti, gildistaka 30. sept ember 1921.
186          27.4.1928    Samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af hagnaði af skipaútgerð, gildistaka 27. apríl 1928.
187          19.5.1933    Viðskiptasamkomulag, gildistaka 19. maí 1933.
18/1989     23.10.1989        Breyting, gildistaka 23. október 1989.
188          22.3.1937    Sáttmáli um gerðardóm, gildistaka 22. mars 1937.
190         12.10.1944    Samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til Íslendinga, gildistaka 12. október 1944.
195          20.6.1947     Samkomulag um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 20. júní 1947.
193          9.2.1961    Samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskil ríki, gildistaka 9. febrúar 1961.
7/1972     14.6.1972    Samningur um flugþjónustu, gildistaka 14. júní 1972.
11/1974    11./13.6.1974    Erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, gildis taka 13. júní 1974.
12/1974    27.6.1974    Samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, gildis taka 27. júní 1974.
26/1992     31.12.1992         Breyting, gildistaka 31. desember 1992.
19/1982    22.9.1982    Samningur um heilbrigðisþjónustu, gildistaka 29. sept ember 1982.
21/1982    1.12.1982    Samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, gildis taka 1. janúar 1983.
11/1985    25.8.1983    Samningur um félagslegt öryggi, gildistaka 1. ágúst 1983.
32/1991     30.9.1991     Tvísköttunarsamningur, gildistaka 19. desember 1991.

                    Búlgaría.
17/1963     29.10.1963    Viðskiptasamningur, gildistaka 29. október 1963.
4/1968     10.4.1968    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. júlí 1968.
7/1990     24.4.1990         Uppsögn 24. apríl 1990.

                    Cabo Verde.
22/1981     27.11.1981    Samningur um þróun fiskveiða, gildistaka 27. nóvem ber 1981.
6/1986     12./19.3.1986         Erindaskipti um framlengingu samningsins.
28/1990     3.10.1990    Samningur um þróunarsamvinnu, gildistaka 3. október 1990.

                    Chile.
196          4.2.1899    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 9. apríl 1907.
197         30.11.1905         Viðbótargreinar, gildistaka 9. apríl 1907.
10/1967     17.5.1967    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 17. maí 1967.

                    Danmörk.
198          15.10.1927    Samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum, gildistaka 15. október 1927.
199          27.6.1930    Samningur um aðferðina við úrlausn deilumála, gild istaka 24. mars 1931.
200          18.5.1934    Samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, gildis taka 18. maí 1934.
202          9.9.1946    Bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, gildistaka 9. sepember 1946.
203          4.6.1948    Viðskiptasamningur, gildistaka 1. maí 1948.
22/1987     8.10./12.10.1987          Uppsögn 22. október 1987.
204          22.3.1950    Loftferðasamningur, gildistaka 22. mars 1950.
24/1965     1.7.1965    Sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Ís lands, gildistaka 1. apríl 1971.
20/1986     1.8.1986         Bókun, gildistaka 1. ágúst 1986.
19/1975     10.9.1975    Erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loft rými Grænlands, gildistaka 1. janúar 1976.
1/1985     31.1.1985    Samningur um viðskipti Íslands og Grænlands, gildis taka 1. febrúar 1985.
9/1976     20.3.1976    Færeyjar: Aðstaða Færeyinga til fiskveiða við Ísland, gildistaka 20. mars 1976.
2/1979     10.1.1979         Bókun, gildistaka 10. janúar 1979.
3/1981     13.1.1981         Bókun, gildistaka 13. janúar 1981.
4/1984     9.3.1984         Bókun, gildistaka 9. mars 1984.

                    Dominica.
15/1978     23.10./11.12.    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 11. nóvember 1978.

                    Efnahagsbandalag Evrópu.
2/1973     22.8.1972    Viðskiptasamningur, gildistaka 1. apríl 1973.
14/1975     29.5.1975         Viðbótarbókun, gildistaka 29. maí 1975.
22/1976     29.6.1976         Erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, gildistaka 1. júlí 1976.
2/1981     6.11.1980        Viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að banda laginu, gildistaka 1. janúar 1981.
10/1985     28.8.1985        Samningur um sameiningu og breytingar á texta bók unar nr. 3, gildistaka 1. janúar 1985.
16/1986     14.7.1986        Viðbótarbókun vegna aðildar Spánar og Portúgals að bandalaginu, gildistaka 1. janúar 1987.
18/1986     14.7.1986        Samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðar vörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, gildistaka 14. júlí 1986.
10/1981     15.5.1981    Samningur um innflutning á kindakjöti, gildistaka 1. febrúar 1981.
28/1991     24.10.1991    Samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, gildistaka 1. nóvember 1991.
29/1991     24.10.1991    Samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva al þjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vís indamanna í rannsóknum (SCIENCE), gildistaka 28. október 1991.
10/1992     16.3.1992    Samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverf inu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá, staðfestur 18. maí 1992, gildistaka 18. maí 1992.
34/1993     2.5.1992    Samningur um sérstakt fyrirkomulag í landbúnaði, gild istaka 1. janúar 1994.
35/1993     15.12.1993    Samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, gildis taka 15. desember 1993.

                    Eistland.
24/1991     26.8.1991     Viðskiptasamningur, gildistaka 26. ágúst 1991.
                   Tvísköttunarsamningur, bíður staðfestingar.

                    Evrópumiðstöð fyrir meðallangdrægar veðurspár.
21/1981     15.5.1981    Samstarfssamningur, gildistaka 1. desember 1980.

                    Filippseyjar.
18/1981     16.9./30.10.1981    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart hand höfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um nið urfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, gildistaka 9. nóv ember 1981.

                    Finnland.
207          21.12.1923    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 4. júlí 1924.
208          27.6.1930    Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, gildistaka 5. febrúar 1932.
209          10.3.1960    Loftferðasamningur, gildistaka 10. mars 1960.
7/1970     20.10.1970    Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands, gildistaka 1. mars 1970.

                    Frakkland.
211          23.8.1742    Samningur um verslun, siglingar og búsetu, gildistaka 23. ágúst 1742.
212          28.3.1877    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 3. apríl 1878.
213         1.4.1886    Samningur um framsöl á eftirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi sjómanna, gildistaka 1. maí 1886.
214        9.8.1911    Samningur um skuldbundna gerð, gildistaka 9. ágúst 1911.
215         14.4.1926    Samkomulag snertandi upprunaskírteini, gildistaka 1. júní 1926.
218          5./7.6.1947    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 7. júní 1947.
216          6.12.1951    Samningur um viðskipti og greiðslur, gildistaka 6. des ember 1951.
4/1966    24.5.1966         Erindaskipti um framlengingu samningsins, gildis taka 24. maí 1966.
4/1988     16.6.1988          Uppsögn 1. janúar 1988.
9/1972    10./17.5.1972    Samkomulag um vörumerkjavernd, gildistaka 17. maí 1972.
18/1982     8.5.1981    Samningur til þess að komast hjá tvísköttun á sviði loft flutninga, gildistaka 27. júlí 1982.
20/1984    12.4.1983    Samkomulag um menningar- og vísindasamvinnu, gild istaka 16. október 1984.
14/1991     29.8.1990    Samstarfssamningur um samstarfsverkefni á sviði kvik myndagerðar, gildistaka 1. júní 1991.
7/1992     30.1.1992    Samningur um skilyrði fyrir viðskiptum með lifandi skelfisk, gildistaka 29. apríl 1992.
8/1992     29.9.1990     Tvísköttunarsamningur, gildistaka 1. júní 1992.

                    Færeyjar.
12/1993     6.8.1992    Samningur um fríverslun, staðfestur 2. júní 1993, gild istaka 1. september 1992.
13/1993     28.8./31.8. 1992    Samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, gild istaka 1. september 1992.

                    Gambía.
13/1965     13.10./17.11.1965    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 17, nóvember 1965.

                    Grenada.
20/1974     6./25.11.1947    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 25. nóvember 1947.

                    Grikkland.
219         28.1.1930    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 29. maí 1931.
220         14.5.1955    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 14. maí 1955.

                    Haítí.
221          21.10.1937    Verslunarsamningur, gildistaka 12. október 1938.

                    Holland.
222          15.6.1701    Samningur um vináttu, gott samlyndi og verslun, gild istaka 15. júní 1701.
223          10.7.1817        Yfirlýsing um að samningurinn haldist í gildi og nái nú einnig til suðurfylkja Hollands, gildistaka 10. júlí 1817.
229          11.4.1825    Afnám frádráttarréttar, gildistaka 11. apríl 1825.
224          24./27.12.1861    Samningur um undanþágu frá herþjónustu, gildistaka 27. desember 1861.
225          18.1.1894    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 18. jan úar 1894.
226          2.7.1895        Viðaukasamningur um að samningurinn skuli einnig ná til hinna dönsku og hollensku nýlendna, gildis taka 2. júlí 1895.
227          12.2.1904    Samningur um skuldbundna gerð, gildistaka 8. mars 1906.
228          22.3.1950    Loftflutningasamningur, gildistaka 22. mars 1950.
23/1965     19.10./30.11.1965    Samkomulag við Benelux-löndin um gagnkvæma nið urfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, gildistaka 30. nóvember 1965.

                    Indland.
175          13.2.1660–61    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 13. febrúar 1600–61.
180          31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
182          25.10.1938        Viðbótarsamningur, gildistaka 25. október 1938.
184          21.6.1881    Samningur um framsal sakamanna af kaupskipum, gild istaka 21. júní 1881.
14/1974     15.5./25.6.1974     Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana.

                    Íran.
231          15.7.1950    Vináttusamningur, gildistaka 12. desember 1950.

                    Írland.
232          2.12.1950    Viðskiptasamningur, gildistaka 2. desember 1950.
233          19./20.5.1949    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 20. maí 1949.

                    Ísrael.
25/1976     15.6.1960    Orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, gildistaka 15. júní 1960.
234          19.10.1960    Viðskiptasamningur og greiðslusamningur, gildistaka 1. janúar 1960.
235          29.12.1955    Afnám gjalds fyrir vegabréfsáritanir, gildistaka 29. des ember 1955.
1/1966    23.2.1966    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. apríl 1966.
19/1980     10.10.1980    Erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, gild istaka 10. október 1980.
11/1993     16.9.1992    Samningur um landbúnaðarafurðir, gildistaka 1. ágúst 1983.

                    Ítalía.
236          1.5.1864    Orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, gildistaka 1. maí 1864.
237          17.9.1902         Viðaukagrein, gildistaka 17. september 1902.
238          19.7.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 9. júlí 1873.
239          25.6.1883    Samningur um að veita fátækum þegnum gjafsókn í málum, gildistaka 25. júní 1883.
240          20.6.1889    Samningur um afhendingu dánarvottorða, gildistaka 20. júní 1889.
241          7.11.1891    Samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins, gildistaka 7. nóvember 1891.
242          16.12.1905    Samningur um skuldbundna gerð, gildistaka 16. des ember 1905.
243          18.7.1907    Yfirlýsing um gagnkvæma skráningu vörumerkja, gild istaka 18. júlí 1907.
244          8./10.8.1950    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 10. ágúst 1950.
4/1976     30.1./6.2.1976    Erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, gildistaka 6. febrúar 1976.

                    Jamaíka.
9/1969     10.4./2.7.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. ágúst 1969.

                    Japan.
17/1966     15.11.1966    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 20. nóvember 1966.

                    Júgóslavía.
4/1964     6.5.1964    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. júlí 1964.
11/1992     26.5.1992          Uppsögn 27. maí 1992.
5/1965     9.6.1965    Viðskiptasamningur, gildistaka 9. júní 1965.

                    Kanada.
175         13.2.1660–61    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 13. febrúar 1660–61.
176          11.7.1670    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 11. júlí 1670.
179         14.6.1869    Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her þjónustu, gildistaka 14. júní 1869.
180          31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
184          21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.
245          18.6./2.8.1928    Samningur um póstávísanaviðskipti, gildistaka 2. ágúst 1928.
188          22.3.1937    Sáttmáli um gerðardóm, gildistaka 22. mars 1937.
8/1962    17.10.1962    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 17. október 1962.
14/1973    22.5.& 13.6.1975    Erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, gildis taka 13. júní 1975.
10/1989     25.6.1988    Samningur um félagslegt öryggi, gildistaka 1. október 1988.

                    Kenýa.
11/1981     29.5.1981    Samningur um þróunarsamstarf á sviði samvinnumála (öll Norðurlönd aðilar), gildistaka 1. júlí 1980.
15/1984    24.7./1.8.1984        Erindaskipti um framlengingu samningsins, gildis taka 1. ágúst 1984.

                    Kiribati.
11/1980     10.7.1979     Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða-               24.1.1980    samkomulag), gildistaka 24. janúar 1980.

                    Kína.
21/1987     17.10.1987     Viðskiptasamningur, gildistaka 17. október 1987.
              31.3.1994     Fjárfestingasamningur, bíður staðfestingar.
              2.12.1994    Samningur um menningarsamstarf, bíður staðfesting ar.

                    Kola- og stálbandalag Evrópu.
3/1973     22.7.1972    Viðskiptasamningur við aðildarríki þess, gildistaka 1. apríl 1973.
17/1986     14.7.1986        Viðbótarbókun vegna aðilar Spánar og Portúgals að bandalaginu, gildistaka 4. júlí 1986.

                    Kóreulýðveldið.
10/1970     3./19.3.1970    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. apríl 1970.

                    Kúba.
27/1975     24.11.1975    Viðskiptasamningur, gildistaka 24. nóvember 1975.

                    Lesóto.
3/1970     29.1.1970    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. febrúar 1970.

                    Lettland.
25/1991     26.8.1991     Viðskiptasamningur, gildistaka 26. ágúst 1991.
              19.101994     Tvísköttunarsamningur, bíður staðfestingar.

                    Líbería.
247          21.5.1860    Vináttu-, verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 21. maí 1860.

                    Litáen.
21/1991     5.8.1991     Viðskiptasamningur, gildistaka 5. ágúst 1991.

                    Lúxemborg.
248          8.4.1879    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 8. apríl 1879.
249          23.10.1952    Loftflutningasamningur, gildistaka 23. október 1952.
250          1.3.1951    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. mars 1951.
23/1965     19.10./30.11.1965    Samkomulag við Benelux-löndin um gagnkvæma nið urfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, gildistaka 30. nóvember 1965.
27/1991     11.12.1989    Samningur um félagslegt öryggi, gildistaka 1. janúar          1992.

                    Malasía.
251          15./16.4.1959    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 16. apríl 1959.

                    Malawi.
9/1967     6.3./2.5.1967    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 2. maí 1967.

                    Malta.
15/1967     1.9.1967    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. október 1967.
1/1991     8.1./11.1. 1991    Samningur um friðhelgi og forréttindi á fundi á veg um ráðstefnu um öryggi og samvinnu í Evrópu, gild istaka 11. janúar 1991.

                    Máritíus.
3/1969     15.2.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. mars 1969.

                    Marokkó.
3/1967     16.9./22.12.1966    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 22. desember 1966.
18/1991     28.6.1991          Uppsögn frá 1. júní 1991.

                    Mexíkó.
22/1965     21.12.1965    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. mars 1966.

                    Mónakó.
252          26.3.1952    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 26. mars 1952.

                    Mósambík.
14/1986     19.7.1986    Samningur um þróunaraðstoð á sviði landbúnaðar (MONAP 86–87) (öll Norðurlöndin aðilar), gildistaka 1. janúar 1986.

                    Noregur.
253          2.11.1826    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 1. janúar 1827.
254          13.6.1856    Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa, gildistaka 13. júní 1856.
255         16.4.1858    Yfirlýsing varðandi strandferðir, gildistaka 16. apríl 1858.
256          23.5./24.6.1903    Erindaskipti um orðuveitingar, gildistaka 24. júní 1903.
258          30.11.1928    Samkomulag um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær áfram, gildistaka 30. nóvember 1928.
259          27.6.1930    Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, gildistaka 6. febrúar 1932.
260         14.7.1951    Loftferðasamningur, gildistaka 14. júlí 1951.
7/1970    28.10.1969    Samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs, gildistaka 1. mars 1970.
3/1971     15.2.1971    Samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, gild istaka 15. febrúar 1971.
6/1976     10.3.1976    Orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, gildistaka 10. mars 1976.
9/1980     28.5.1980    Samkomulag um fiskveiði- og landgrunnsmál, gildis taka 13. júní 1980.
3/1982     22.10.1981    Samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Noregs, gildistaka 2. júní 1982.
7/1984    8.,6.1984    Fiskveiðisamningur, gildistaka 8. júní 1984.
19/1986    15./16.12.1986    Samningur um loðnuveiðar, gildistaka 20. febrúar 1987, C 1/1987.
28/1987     15.12./16.12. 1987    Samningar um loðnuveiðar, gildistaka 16. september 1988, C 8/1988.
12/1988     1.12.1988    Samningar um loðnuveiðar, gildistaka 1. desember 1988.

                    Nýja-Sjáland.
179          14.6.1869    Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her þjónustu. gildistaka 14. júní 1869.
180          31.3.1878    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
182          25.10.1938        Viðbótarsamningur, gildistaka 25. október 1938.
184          21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.
188          22.3.1937    Sáttmáli um gerðardóm, gildistaka 22. mars 1937.
27/1973    12.12.1973    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. febrúar 1974.

                    Pakistan.
15/1974     9./22.7.1974    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana.
7/1977     4.1./3.2.1977    Erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vega bréfsáritanir, gildistaka 3. febrúar 1977.

                    Pólland.
262          22.3.1924    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 28. ágúst 1924.
13/1968     13.9.1968    Bókun um viðskipti, gildistaka 13. september 1968.
15/1970     23.5.1970    Erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, gildistaka 23. maí 1970.
7/1975     30.4.1975    Viðskipta- og greiðslusamningur, gildistaka 30. apríl 1975.
16/1977     9.9.1977    Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjáv arútvegs, gildistaka 9. september 1977.
20/1980     24.10.1979    Samningur um samstarf og gagnkvæma aðstoð í tolla málum, gildistaka 29. september 1980.
12/1992     18.6./19.6.1992    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. júlí 1992.
9/1994     10.12.1992    Samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, gild istaka 10. desember 1992.

                    Portúgal.
266          14.3.1896    Yfirlýsing um verslunar- og siglingamál, gildistaka 14. mars 1896.
267          20.3.1907    Samningur um skuldbundna gerð, gildistaka 20. mars 1907.
268          9.4./9.5.1923    Erindaskipti um verslunarviðskipti, gildistaka 9. maí 1923.
16/1963    15.10.1963    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 15. desember 1963.
9/1966    14.7.1966    Samningur um afnám aukatolla, gildistaka 14. júlí 1964.

                    Rúmenía.
269          8.5.1931    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 28. októ ber 1931.
4/1969     1.4.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. maí 1969.
37/1991     25.5.1990          Niðurfelling 25. maí 1990.
10 & 9/1972     16.6.1972    Viðskiptasamningur, gildistaka 6. september 1972.

                  Rússneska sósíalíska ráðstjórnarsambandslýðveld ið.
31/1991     9.12.1991     Viðskiptasamningur, gildistaka 9. desember 1991.
4/1993     24.3.1993          Bókun, gildistaka 24. mars 1993.

                    St. Lucia.
1/1979     21./27.2.1979    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 27. febrúar 1979.

                    St. Vincent og Grenadine-eyjar.
12/1980     25.9.1979    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 24. janúar 1979.

                    San Marínó.
273         17./23.12.1953    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 23. desember 1953.

                    Seychelles.
12/1978     14.6.1976/     Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða-               3.2.1977     samkomulag), gildistaka 3. febrúar 1977.

                    Slóvakía.
3/1993     8.12./13.12. 1992    Samningur um viðskipti með landbúnaðarvörur, gild istaka 1. janúar 1993.
20/1993     5.8./12.8.1993    Samningur um viðskipti með landbúnaðarvörur, gild istaka 12. ágúst 1993.

                    Salómonseyjar.
14/1978     5.10./11.12.1978    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 11. desember 1978.

                    Sovétríkin.
274          25.5.1927    Samkomulag snertandi verslunar- og siglingaviðskipti, gildistaka 25. maí 1927.
275          1.8.1953    Viðskipta- og greiðslusamningur, gildistaka 1. ágúst 1953.
25/1975     31.10.1975        Bókun, gildistaka 31. október 1975.
8/1985    25.6.1985        Bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðslur á árunum 1986–1990, gildistaka 1. janúar 1986.
277         14.3.1960    Samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyr ir ræðismannsstörf, gildistaka 14. mars 1960.
278         25.4.1961    Samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu, gildistaka 25. apríl 1961.
9/1977     25.4.1977    Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu og samráð á sviði sjávarútvegs og rannsókna á lifandi auðæfum hafsins, gildistaka 25. apríl 1977.
16/1982     2.7.1982    Samningur um efnahagssamvinnu, gildistaka 2. júlí 1982.
23/1991     8.8.1991    Bókun um gagnkvæmar vöruafgreiðslur, gildistaka 8. ágúst 1991.

                    Spánn.
279          12.10.1889    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 10. sept ember 1889.
280         23.7.1923    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 23. júlí 1923.
281          26.8.1929    Samningur um sátt, dóms- og gerðarskipan, gildistaka 9. júlí 1930.
282         29.6/16.7.1934    Viðskiptasamningur, gildistaka 16. júlí 1934.
283         29.11.1960    Viðskiptasamkomulag, gildistaka 29. nóvember 1960.
284         30.6.1959    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 30. júní 1954.
18/1965    1.12.1965    Loftferðasamningur, gildistaka 1. desember 1965.
16/1980     17.8.1980    Samningur um forréttindi og friðhelgi fulltrúa á Mad rid-fundi um öryggi og samvinnu í Evrópu, gildistaka 17. ágúst 1980.
9/1981     7.5.1981    Samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norð ur-Atlantshafssvæðinu, gildistaka 7. maí 1981.

                    Sri Lanka.
175         13.2.1660–61    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 13. febrúar 1661.
176         11.7.1670    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 11. júlí 1670.
180         31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
182         25.10.1938        Viðbótarsamningur, gildistaka 25. október 1938.
184         21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.
188         22.3.1937    Sáttmáli um gerðardóm, gildistaka 22. mars 1937.

                    Suður-Afríka.
176         13.2.1660–61    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 11. júlí 1670.
175         11.7.1670    Friðar- og verslunarsamningur, gildistaka 13. janúar 1661.
179         14.6.1869    Yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og her þjónustu, gildistaka 14. júní 1869.
180         31.3.1873    Samningur um framsal sakamanna, gildistaka 31. mars 1873.
184         21.6.1881    Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, gildistaka 21. júní 1881.

                    Svasíland.
1/1970    8./29.12.1969    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. janúar 1970.

                    Sviss.
285         10.2.1875    Vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, gildistaka 10. júlí 1875.
286         22.5.1875        Viðaukagrein, gildistaka 10. júlí 1875.
287         10.12.1827    Afnám frádráttarréttar, gildistaka 10. desmber 1877.
288         23./25.2.1948    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 25. febrúar 1948.
15/1971    26.5.1971    Samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flugvélaeldsneyti, gildistaka 26. maí 1971.
17/1982    26.11.1981    Samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, gildistaka 21. júlí 1982.
3/1988     20.6.1989     Tvísköttunarsamningur, gildistaka 20. júní 1989.

                    Svíþjóð.
253         2.11.1826    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 1. janúar 1827.
254         13.6.1856    Yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa, gildistaka 13. júní 1856.
255         16.4.1858    Yfirlýsing varðandi strandferðir, gildistaka 16. apríl 1856.
256         23.5./24.6.1903    Erindaskipti um orðuveitingar, gildistaka 24. júní 1903.
289         24.2./26.7.1904    Erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vott orða, gildistaka 26. júlí 1904.
291         27.6.1930    Samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, gildistaka 10. febrúar 1932.
293         19.6.1947    Samkomulag um viðskipti, gildistaka 19. júní 1947.
295         12.5.1960    Loftferðasamningur, gildistaka 12. maí 1960.
4/1963    11.,3.1963    Bókun um viðskipti, gildistaka 1. apríl 1962.
7/1970    22.12.1969    Samkomulag um innflutning á kindakjöti, gildistaka 1. mars 1970.
5/1972    10./26.4.1972    Samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, 26. apríl 1972.

                    Tansanía.
19/1971     23.7.1971    Samkomulag um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. september 1971.
17/1983     5.8.1983    Samningur um aðstoð við Uyole-landbúnaðarstöðina í Mbeye (öll Norðurlönd aðilar), gildistaka 5. ágúst 1983.
14/1984    25.4.1984    Samningur um þróunaraðstoð á sviði samvinnumála (öll Norðurlönd aðilar), gildistaka 1. janúar 1983.

                    Tékkland.
3/1993     8.12.1992     Samningur um viðskipti með landbúnaðarvörur, gildis-
              12.2.1993    taka 1. janúar 1993.

                   Tékkneska og slóvenska sambandslýðveldið.
23/1992     1.6.1992    Samningur um viðskipti með landbúnaðarvörur, gild istaka 1. janúar 1993.

                    Tékkóslóvakía.
297         8.5.1924    Samkomulag um afstöðu landanna í verslunar- og sigl ingamálum, gildistaka 8. maí 1924.
13/1985    22.8.1985    Viðskiptasamningur, gildistaka 7. nóvember 1985.
11/1979     17.9.1979    Erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, gild istaka 17. september 1979.
23/1990     12.6./13.6.1990    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 15. júlí 1990.

                    Tæland.
301         22.1.1957    Loftferðasamningur, gildistaka 22. janúar 1957.

                    Trinidad og Tobago.
15/1968     4.10.1968    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 15. október 1968.

                    Túnis.
302          20.6./19.7.1957    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 19. júlí 1957.
17/1992     28.6.1991          Niðurfelling 1. júní 1991.

                    Tuvalu.
13/1978    22.8./11.12.1978    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana (bráðabirgða samkomulag), gildistaka 11. desember 1978.

                    Tyrkland.
303          28.6.1955    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana.
16/1992     4.12.1992    Samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, gild istaka 1. september 1992.

                    Ungverjaland.
304         14.3.1887    Verslunar- og siglingasamningur, gildistaka 14. mars 1887.
14/1970    19.5.1970    Viðskipta- og greiðslusamningur, gildistaka 19. maí 1970.
25/1990     12.7./3.8.1990    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 24. ágúst 1990.

                    Úrúgvæ.
22/1991     8.8.1991    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 8. ágúst 1991.

                    Þýska alþýðulýðveldið.
8/1973     6.2.1973    Viðskiptasamningur, gildistaka 6. febrúar 1973.
13/1987     8.6./30.6.1987          Breyting, gildistaka 30. júlí 1987.
7/1978    1.6.1978    Samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjáv arútvegs, gildistaka 17. maí 1979.
5/1979    17.5.1979    Erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf.
24/1990     19.7.1990    Samningur um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 1. ágúst 1990.

                    Þýskaland, Sambandslýðveldið.
307         14.6.1881    Samningur viðvíkjandi framsali strokumanna af kaup skipum, gildistaka 1. sepember 1881.
308         5.2.1891    Samningur um afnám frádráttarréttar, gildistaka 5. febr úar 1891.
309         18.8./18.91./     Erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna, gildis-
              2.11.1891     taka 2. nóvember 1891.
310         2./7.11.1912    Samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa vald ið meiðslum, gildistaka 7. nóvember 1912.
311         19.,12.1950    Bráðabirgðaverslunar- og siglingasamningur, gildis taka 19. desember 1950.
23/1993     17.5.1993          Uppsögn, gildistaka 3. september 1993.
              3.9.1994
312         14.9.1951/     Erindaskipti um dánartilkynningar, gildistaka 25. apríl 25.4.1952     1952.
314         12.8.1959    Loftferðasamningur, gildistaka 5. janúar 1961.
25/1992     5.11.1991          Breyting, gildistaka 31. desember 1992.
              31.12.1992
316         29.5./14.9.1956    Samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi vegabréf, gildistaka 14. september 1956.
317         21.6./14.9.1956    Erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, gildistaka 14. september 1956.
13/1971     18.3.1971    Samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun, að því er
21/1973         varðar skatta á tekjur og eignir, gildistaka 2. nóvem ber 1973.
9/1978    11.10.1977    Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, gild istaka 11. október 1978.
21/1984    27.11.1984    Samkomulag um viðskiptamál, gildistaka 27. nóvem ber 1984.


     5.     Hve margir slíkir samningar hafa verið staðfestir og hver margir hafa verið undir ritaðir?
    Samningarnir eru 25.
    Um staðfesta samninga, sjá svar við 3. og 4. lið hér að framan.

Eftirtalda samninga hefur Ísland undirritað en ekki staðfest:
12. 4. 1930         Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.
13. 12. 1955        European Convention on Establishment, undirritaður 13. desember 1955.
29. 4. 1957         European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes, undirrit aður 29. apríl 1957.
29. 4. 1958         Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, undritaður 29. apríl 1958.
29. 4. 1958         Convention on the High Seas, undirritaður 29. apríl 1958.
29. 4. 1958         Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, undirritaður 29. apríl 1958.
29. 4. 1958         Convention on the Continental Shelf, undirritaður 29. apríl 1958.
26. 10. 1961        International Convention for the Protection of Performers, Producers or Phonograms and Broadcasting Oraganization, undirritaður 26. október 1961.
24. 4. 1967         European Convention on the Adoption of Children, undirritaður 27. sept ember 1982.
11. 12. 1967        European Convention on Consular Functions, undirritaður 11. desember 1967.
15. 5. 1972         European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matt ers, undirritaður 19. september 1989.
15. 10. 1975        Europan Convention on the legal Status of Children born out of Wed lock, undirritaður 27. janúar 1977.
10. 12. 1976        Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of En vironmental Modification Technique, undirritaður 18. maí 1977.
10. 10. 1980        Convention or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have Indiscrim ination Effects (Protocols), undirritaður 10. apríl 1981.
10. 12. 1984        Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treat ment or Punishment, undirritaður 4. febrúar 1985.
5. 5. 1988         Additional Protocol to the European Charter, undirritaður 5. maí 1988.
29. 6. 1990         Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozo ne Layer, undiritaður 16. júní 1993.
8. 11. 1990         Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, undirritaður 8. nóvember 1990.
25. 2. 1991         Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, undirritaður 26. febrúar 1991.
13. 1. 1993         Convention on the Prohibition of the Development Production, Stock piling and Use of Chemical Weapons and on their Production, undirrit aður 13. janúar 1993.
21. 6. 1993         Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dan gerous to the Environment, undirritaður 21. júní 1993.
4. 11. 1993         Protocol no 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, undiritaður 8. sept ember 1994. Verður brátt fullgiltur.
4. 11. 1993         Protocol no 2 to the European Convention for the prevention of Torture and Inhuman Degrading Treatment or Punishment, undirritaður 8. sept ember 1994. Verður brátt fullgiltur.
11. 5. 1994         Protocol No 11 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery establish ed thereby, undirritaður 11. maí 1994. Þingsályktunartillaga um heimild til fullgildingar hefur verið lögð fram.


Á næstu dögum verða eftirtaldir samningar fullgiltir eða staðfestir:
    Samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi. / Over enskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk arbejdsmark ed for personer, som har gennemgået en erhvervskompetencegivende, højere uddannelse af mindst 3 års varighed.
    Samningsviðauki nr. 1 við Evrópusamning um varnir gegn pyndingum og ómann legri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. / Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
&