Fjarvistarleyfi 120. þingi, 87. fundi 08., gert 9 16:29

Finnur Ingólfsson viðskrh.,

Geir H. Haarde, 4. þm. Reykv.,

Gunnlaugur M. Sigmundsson, 2. þm. Vestf.,

Kristinn H. Gunnarsson, 5. þm. Vestf.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.,

Valgerður Sverrisdóttir, 3. þm. Norðurl. e.