1996-02-08 13:07:03# 120. lþ.#F 87.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:09:29| A gert 9 16:29
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 296. mál (umframveiði síldar og hörpudisks). --- Þskj. 535.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.