1996-02-08 13:09:31# 120. lþ.#F 87.#2. fundur. Þjóðminjalög., til 13:09:57| A gert 9 16:29
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur

Þjóðminjalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 285. mál (flutningur menningarverðmæta). --- Þskj. 524.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til menntmn. án atkvgr.