1996-02-08 13:10:28# 120. lþ.#F 87.#4. fundur. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., til 13:11:00| A gert 9 16:29
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur

Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 284. mál (Bændasamtök Íslands). --- Þskj. 523.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:10]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.