Útbýting 120. þingi, 87. fundi 1996-02-08 13:04:58, gert 9 16:29

Meðferð opinberra mála, 301. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 541.