Útbýting 120. þingi, 87. fundi 1996-02-08 14:53:52, gert 9 16:29

Flutningur félagslegra verkefna, 300. mál, þáltill. RG, þskj. 540.