Útbýting 120. þingi, 87. fundi 1996-02-08 19:27:09, gert 9 16:29

Skuldir sveitarfélaga, 260. mál, svar félmrh., þskj. 539.