1996-03-06 16:15:48# 120. lþ.#F 102.#12. fundur. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands., til 16:16:31| A gert 7 14:58
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 308. mál (erlend eignaraðild að skipum). --- Þskj. 549.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:16]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.