1996-03-11 15:38:37# 120. lþ.#F 104.#7. fundur. Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir., til 15:41:18| A gert 12 8:42
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 99. mál (EES-reglur). --- Þskj. 104, nál. 654.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:39]

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv.

2.--9. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 654 (ný grein, verður 10. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

10. gr. (verður 11. gr.) og ákv. til brb. samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv.