Útbýting 120. þingi, 110. fundi 1996-03-19 21:42:24, gert 19 23:46

Reglur við innheimtu opinberra gjalda, 314. mál, svar fjmrh., þskj. 717.