Útbýting 120. þingi, 112. fundi 1996-03-20 14:31:43, gert 20 16:16

Skaðabótalög, 399. mál, nál. allshn., þskj. 741.