Útbýting 120. þingi, 112. fundi 1996-03-20 15:48:32, gert 20 16:16

Umferðarlög, 271. mál, nál. allshn., þskj. 744.