1996-04-12 10:57:32# 120. lþ.#F 117.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 10:58:39| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 344. mál (nauðasamningar). --- Þskj. 599.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:58]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.