1996-04-12 10:58:41# 120. lþ.#F 117.#2. fundur. Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins., til 10:59:44| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 394. mál (leiga, sala embættisbústaða o.fl.). --- Þskj. 692.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:59]

[10:59]

Svavar Gestsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.