1996-04-12 10:59:46# 120. lþ.#F 117.#3. fundur. Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri., til 11:00:16| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri, frh. 1. umr.

Stjfrv., 423. mál. --- Þskj. 752.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.