1996-04-12 11:00:18# 120. lþ.#F 117.#4. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 11:00:45| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 442. mál (álagning, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 774.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.