1996-04-12 11:00:47# 120. lþ.#F 117.#5. fundur. Tollalög., til 11:01:16| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 441. mál (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl). --- Þskj. 773.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:01]

Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.