1996-04-12 11:01:18# 120. lþ.#F 117.#6. fundur. Vörugjald., til 11:01:50| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Vörugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 445. mál (magngjald o.fl.). --- Þskj. 777.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:01]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.