1996-04-12 11:01:52# 120. lþ.#F 117.#7. fundur. Virðisaukaskattur., til 11:02:38| A gert 19 16:8
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur

Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 444. mál (vinna við íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 776.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:02]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.