1996-04-15 15:28:54# 120. lþ.#F 118.#4. fundur. Meðferð opinberra mála., til 15:29:38| A gert 16 11:42
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur

Meðferð opinberra mála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 450. mál (ákæruvald). --- Þskj. 782.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:29]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.