1996-04-15 15:30:07# 120. lþ.#F 118.#6. fundur. Stjórn fiskveiða., til 15:30:34| A gert 16 11:42
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 769.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:30]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.