1996-04-15 15:31:03# 120. lþ.#F 118.#8. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 15:31:31| A gert 16 11:42
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 469. mál. --- Þskj. 804.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.