1996-04-22 23:39:06# 120. lþ.#F 124.#15. fundur. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands., til 23:46:19| F gert 23 10:48
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 308. mál (erlend eignaraðild að skipum). --- Þskj. 549, nál. 836 og 843.

[23:39]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon):


[23:43]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):