Fjarvistarleyfi 120. þingi, 131. fundi 06., gert 17 15:17

Ingibjörg Pálmadóttir heilbrrh.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.