Fjarvistarleyfi 120. þingi, 134. fundi 09., gert 10 8:18

Sturla Böðvarsson, 2. þm. Vesturl.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.