Fjarvistarleyfi 120. þingi, 136. fundi 13., gert 19 15:49

Guðmundur Hallvarðsson, 10. þm. Reykv.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Svanfríður Jónasdóttir, 6. þm. Norðurl. e.