Fjarvistarleyfi 120. þingi, 137. fundi 14., gert 25 15:16

Guðmundur Hallvarðsson, 10. þm. Reykv.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 9. þm. Reykn.,

Kristín Ástgeirsdóttir, 14. þm. Reykv.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.,

Rannveig Guðmundsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.