1996-05-02 13:30:42# 120. lþ.#F 129.#5. fundur. Einkaleyfi., til 13:35:18| A gert 3 2:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Einkaleyfi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.). --- Þskj. 314, nál. 870, brtt. 871.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:31]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--12. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 871,1 (tvær nýjar greinar, verða 13.--14. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

13.--24. gr. (verða 15.--26. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 871,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

25. gr. (verður 27. gr.), svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

26.--27. gr. (verða 28.--29. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 871,3 (ný 28. gr., verður 30. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

29. gr. (verður 31. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.