1996-05-02 13:47:12# 120. lþ.#F 129.#12. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:47:46| A gert 3 9:36
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 449. mál (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur). --- Þskj. 781.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:47]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.