1996-05-06 15:35:10# 120. lþ.#F 131.#2. fundur. Umboðsmaður aldraðra., til 15:35:56| A gert 17 15:17
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur

Umboðsmaður aldraðra, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall, 359. mál. --- Þskj. 628.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Till. vísað til síðari umr. með 54 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.