1996-05-07 14:32:18# 120. lþ.#F 132.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 19:00:29| F gert 6 11:51
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912.

[14:32]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[15:04]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:07]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:10]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:12]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:13]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[15:15]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:16]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[15:17]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:18]

Guðný Guðbjörnsdóttir (andsvar):


[15:20]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:21]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[17:09]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[17:12]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[17:14]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[17:15]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[17:15]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:18]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[17:20]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:21]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[17:22]

Útbýting þingskjala:

[17:23]

Steingrímur J. Sigfússon: