1996-05-09 12:46:27# 120. lþ.#F 134.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 18:59:13| F gert 10 8:18
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912.

[12:46]

Ögmundur Jónasson:


[15:38]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:41]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:44]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:46]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:50]

Útbýting þingskjala:

[15:51]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[16:58]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:01]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:03]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:05]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:07]

Útbýting þingskjala:

[17:07]

Gísli S. Einarsson:


[18:14]

Guðmundur Árni Stefánsson: