1996-05-09 21:01:44# 120. lþ.#F 134.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 23:48:50| F gert 10 8:18
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912.

[21:01]

Guðmundur Árni Stefánsson (frh.):


[22:22]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[22:24]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[22:27]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[22:29]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[22:31]

Bryndís Hlöðversdóttir: