1996-05-13 15:49:19# 120. lþ.#F 136.#2. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 18:21:36| F gert 19 15:49
[prenta uppsett í dálka] 136. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 897, nál. 886 og 912.

[15:49]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[17:23]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:26]

Guðný Guðbjörnsdóttir (andsvar):


[17:27]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:29]

Guðný Guðbjörnsdóttir (andsvar):


[17:31]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[17:33]

Lúðvík Bergvinsson: