1996-05-13 20:32:28# 120. lþ.#F 136.#2. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 00:31:37| F gert 14 9:51
[prenta uppsett í dálka] 136. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912, brtt. 887, 930 og 945.

[20:32]

Lúðvík Bergvinsson (frh.):


[21:05]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[21:07]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:08]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[21:09]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:09]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[21:11]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:12]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[21:13]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:14]

Útbýting þingskjals:

[21:15]

Össur Skarphéðinsson:


[22:19]

Útbýting þingskjala:

[22:19]

Kristján Pálsson (andsvar):


[22:21]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:24]

Kristján Pálsson (andsvar):


[22:25]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:27]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[22:29]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:31]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[22:33]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:35]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:36]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:38]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:40]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[23:09]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[23:11]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[23:13]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[23:13]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[23:15]

Svavar Gestsson: