1996-05-14 13:37:00# 120. lþ.#F 137.#2. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 17:21:22| L gert 25 15:16
[prenta uppsett í dálka] 137. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650, nál. 886 og 912, brtt. 887, 930 og 945.

[13:37]

Margrét Frímannsdóttir:


[15:01]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[15:03]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[15:04]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[15:06]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[15:08]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[15:33]

Ögmundur Jónasson:


[16:03]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[16:06]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson):


[16:12]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:14]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:15]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:17]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:19]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[16:21]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:23]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[16:24]

Útbýting þingskjala:

[16:25]

Svavar Gestsson:


[16:31]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:33]

Svavar Gestsson (andsvar):


[16:35]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:36]

Svavar Gestsson (andsvar):


[16:36]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[16:44]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:45]

Guðný Guðbjörnsdóttir (andsvar):


[16:46]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[16:47]

Össur Skarphéðinsson:


[17:13]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:15]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[17:17]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[17:19]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):