1996-05-15 16:35:46# 120. lþ.#F 138.#9. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 16:37:52| A gert 17 8:25
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 334. mál (síðara stjfrv.). --- Þskj. 587, nál. 963, brtt. 964.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:37]

Brtt. 964 (ný 1. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkv.