1996-05-21 13:49:52# 120. lþ.#F 143.#6. fundur. Tollalög., til 13:53:24| A gert 21 23:31
[prenta uppsett í dálka] 143. fundur

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 441. mál (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl). --- Þskj. 773, nál. 952, brtt. 953.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

Brtt. 953,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 953,2--11 (breyttar greinar og nýjar) samþ. með 47 shlj. atkv.

6.--39. gr. (verða 6.--40. gr.), svo breyttar, samþ. með 48 shlj. atkv.

40.--45. gr. (verða 41.--46. gr.) svo og ákv. til brb. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.