1996-05-21 13:53:26# 120. lþ.#F 143.#7. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 13:55:52| A gert 21 23:31
[prenta uppsett í dálka] 143. fundur

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 469. mál (nýting afla o.fl.). --- Þskj. 804, nál. 982.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:54]

Brtt. í nál. 982,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 982,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

5.--7. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.