1996-05-24 16:25:48# 120. lþ.#F 148.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 18:49:23| L gert 24 19:1
[prenta uppsett í dálka] 148. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 973, frhnál. 1056 og 1072, brtt. 887, 930, 945 og 1057.

[16:25]

Svavar Gestsson:


[17:17]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[17:19]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:21]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[17:22]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:23]

Hjálmar Jónsson (andsvar):


[17:26]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:27]

Hjálmar Jónsson (andsvar):


[17:28]

Svavar Gestsson (andsvar):


[17:30]

Útbýting þingskjala:

[17:30]

Ögmundur Jónasson:


[17:51]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson):


[18:23]

Útbýting þingskjala:

[18:24]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[18:26]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[18:28]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[18:30]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[18:32]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[18:35]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[18:37]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[18:39]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[18:42]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):


[18:44]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[18:47]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson) (andsvar):