1996-05-29 16:51:33# 120. lþ.#F 151.#2. fundur. Húsnæðisstofnun ríkisins., til 16:53:35| A gert 29 17:31
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Húsnæðisstofnun ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 407. mál (félagslegar eignaríbúðir). --- Þskj. 720, nál. 1048.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:52]

Brtt. í nál. 1048 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.