1996-05-29 16:53:37# 120. lþ.#F 151.#3. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 16:54:55| A gert 29 17:31
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 464. mál (flutningur grunnskólans). --- Þskj. 799, nál. 1055.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:54]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.