1996-05-29 17:18:10# 120. lþ.#F 151.#9. fundur. Byggingarlög., til 17:19:02| A gert 11 15:18
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Byggingarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 536. mál (raflagnahönnuðir). --- Þskj. 1077.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:18]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til umhvn. án atkvgr.