1996-05-31 13:06:26# 120. lþ.#F 157.#10+1. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 14:52:12| F gert 24 14:32
[prenta uppsett í dálka] 157. fundur

Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 769, nál. 1092, 1094 og 1128, brtt. 1093 og 1132.

og

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (úreldingarstyrkur til krókabáta). --- Þskj. 768, nál. 1095.

[13:07]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðmundur Hallvarðsson):


[13:13]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):


[13:47]

Stefán Guðmundsson (andsvar):


[13:49]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon):


[14:44]

Hjálmar Árnason (andsvar):


[14:48]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[14:49]

Hjálmar Árnason (andsvar):


[14:50]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):