1996-05-31 16:39:15# 120. lþ.#F 157.#10+1. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 18:27:24| L gert 24 14:32
[prenta uppsett í dálka] 157. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 437. mál (veiðar krókabáta). --- Þskj. 769, nál. 1092, 1094 og 1128, brtt. 1093 og 1132.

og

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (úreldingarstyrkur til krókabáta). --- Þskj. 768, nál. 1095.

[16:39]

Össur Skarphéðinsson:


[17:01]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir) (andsvar):


[17:03]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[17:04]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir) (andsvar):


[17:06]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[17:07]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[17:10]

Sturla Böðvarsson:


[17:18]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[17:20]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[17:22]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[17:24]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[17:27]

Tómas Ingi Olrich:


[17:42]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:44]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[17:46]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[17:47]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[17:48]

Hjálmar Árnason:


[18:11]

Siv Friðleifsdóttir:


[18:16]

Guðný Guðbjörnsdóttir: